24.1.06

Αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων οικονομικών


Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του τελευταίου Συμβουλίου του ECOFIN (23 και 24 Ιανουαρίου 2006) διακρίνεται και η εξέταση της έκθεσης για την Ποιότητα των Δημοσίων Οικονομικών που θα απασχολήσει το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί με την ετήσια Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Η έκθεση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, επικεντρώνει την προσοχή της στη σχέση μεταξύ των δημοσίων δαπανών και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, με έμφαση σε τρία κυρίως θέματα:

-Τη διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι δημοσιονομικοί θεσμοί στον καθορισμό και την υλοποίηση των δημοσίων δαπανών.
-Την παρακολούθηση των τάσεων σχετικά με τη σύνθεση των δημόσιων δαπανών.
-Τη μέτρηση της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών.


Μια αντίστοιχη έκθεση για την ποιότητα των καθ΄ημάς δημοσίων οικονομικών μάλλον πρέπει να θεωρείται άμεσης προτεραιότητας και για τη σύνθεση τους αλλά κυρίως για την αποδοτικότητα τους ως προς τους σκοπούς για τους οποίους εγγράφονται στο Προϋπολογισμό.

Με άλλα λόγια, το ζητούμενο για τη νέα Διακυβέρνηση δεν είναι το ύψος των κονδυλίων, ούτε καν το ποσοστό τους επί του ΑΕΠ αλλά η αξιολόγηση της σκοπιμότητα τους και πάνω απ΄όλα η μέτρηση της απόδοσης τους και μάλιστα σε ορισμένους ιδιαίτερα κρίσιμους και ευαίσθητους τομείς για την ανάπτυξη ή την κοινωνική συνοχή όπως η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός…

Δεν υπάρχουν σχόλια: