30.3.06

Ο ΟΤΕ της μετάλλαξης...


Ο Παναγής Βουρλούμης για μια ακόμη φορά δεν μάσησε τα λόγια του: "O ΟΤΕ πρέπει να απαλλαγεί από τα κόμματα, τους πολιτικούς, το κράτος και γενικά τις εξωτερικές παρεμβάσεις, η διοίκηση να αντιμετωπίσει τους συνδικαλιστές με νηφαλιότητα και υπομονή, να απομονώσει τα στελέχη εκείνα που εργάζονται για λογαριασμό προμηθευτών και κατά συνέπεια εναντίον των συμφερόντων του ΟΤΕ και να βρει και αναδείξει στελέχη που έχουν ήθος, ταλέντο και όρεξη για δουλειά".

Ο επικεφαλής της υπό μετάλλαξη –ο όρος χρεώνεται στον ίδιο- πρώην ΔΕΚΟ, πέραν όλων των άλλων, υπερασπίσθηκε με σθένος τα αυτονόητα προαπαιτούμενα μιας υγιούς και δυναμικής επιχειρηματικότητας σε συνθήκες γενικευμένου ανταγωνισμού. Με λίγα λόγια, επέλεξε να ορίσει το πεδίο των νέων διοικητικών πρωτοβουλιών εντός των «συνόρων» της επιχείρησης που δεν είναι άλλο από εκείνο της εργασιακής και επιχειρησιακής κουλτούρας.

Ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την τοποθέτηση του σε εκδήλωση της ΟΤΕAcademy:

-Δίχως την αλλαγή της κουλτούρας των εργαζομένων στον τρόπο εργασίας τους, την αντιμετώπιση του κοινού, τις σχέσεις μεταξύ τους και απέναντι στον εργοδότη τους, είναι μάταιο να περιμένει κανείς ανταγωνιστικότητα σε απελευθερωμένη αγορά.

-Μετάλλαξη δεν γίνεται, δίχως να αλλάξει σε βάθος ο τρόπος που ο εργαζόμενος αντιμετωπίζει την επιχείρηση.

-Απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχει η μετάλλαξη στον οργανισμό, ώστε να καταστεί μια βιώσιμη οικονομική μονάδα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι η επιλογή άξιων και τίμιων στελεχών, τα κίνητρα στο προσωπικό, η αυστηρή αξιολόγηση, ο μακροχρόνιος προγραμματισμός και η χρηστή διαχείριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: