10.5.06

Η αξιοπιστία κρίνεται στην πράξη!!!


Με αφορμή την συζήτηση για την τροπολογία της κυβέρνησης για την «Νάουσα» είναι απολύτως χρήσιμη η παρέμβαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την δέσμη των προτάσεων της σχετικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τις λεγόμενες φθίνουσες περιοχές.

Επαναλαμβάνω, η παρέμβαση είναι απολύτως χρήσιμη αλλά υπό έναν και μόνον όρο: Τέρμα η διγλωσσία σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας έκφρασης των στελεχών του Πασόκ.

Κι αυτό για έναν απλό λόγο. Ένα σχέδιο που διαμορφώνεται από την κεντρική διεύθυνση ενός κομματικού οργανισμού για να διατηρήσει την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα του θα πρέπει να υποστηριχθεί στην πράξη από τα κάθε λογής υψηλόβαθμα ή και μεσαία πολιτικά και συνδικαλιστικά στελέχη του σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε διαφορετική περίπτωση, το συγκεκριμένο σχέδιο παραμένει απλώς πρώτη ύλη για …φιλολογικές αναγνώσεις !!!

Ειδικότερα, το Πασόκ προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος των λεγόμενων φθινουσών περιοχών, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Το Σχέδιο Προγράμματος Ανασυγκρότησης για την κάθε περιοχή τίθεται σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς της τοπικής κοινωνίας (αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, κοινωνικοί φορείς).

Προϋπόθεση της προώθησής του είναι η επίτευξη της αναγκαίας συναίνεσης, πρόσθετης συμμετοχής και συνευθύνης για την υλοποίησή του.

Είναι σαφές ότι το κάθε «μέρος» θα αναλάβει την ευθύνη της δικής του συμβολής στην ανασυγκρότηση και την εφαρμογή του.

Το Κράτος με την δημιουργία των νέων υποδομών, την παροχή επενδυτικών κινήτρων, την συμμετοχή σε δράσεις (συγχρηματοδοτούμενα έργα), την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Αυτοδιοίκηση με την διευκόλυνση των συνθηκών για το νέο επιχειρηματικό κλίμα στην περιοχή, ιδίως σε θέματα χρήσης γης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Ο Ιδιωτικός Τομέας με την ανάληψη νέων επενδυτικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι εργαζόμενοι με την συζήτηση και διαμόρφωση μαζί με τους παραγωγικούς φορείς, Τοπικών Συμφώνων Ανάπτυξης - Απασχόλησης που θα διευκολύνουν την προσέλευση επενδυτών και θα εγγυώνται τα το κλίμα εργασιακής ομαλότητας και κοινής προσπάθειας στην περιοχή
.


Από την τελευταία παράγραφο ας απομονώσουμε την ευθύνη της Αυτοδιοίκησης και των συνδικάτων προκειμένου να τεθεί το εξής απλό ερώτημα: Παρά τις δεσμεύσεις που προτίθεται να αναλάβει η ηγεσία του Πασόκ για την προώθηση αυτού τους συγκεκριμένου σχεδίου ποια θα είναι η συμπεριφορά των κομματικών υποψηφίων δημάρχων και νομαρχών ή και των τοπικών ηγεσιών της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας σε μια περίοδο όπου και οι μεν και οι δε έχουν πάρα πολλούς λόγους να αντιταχθούν και να δυναμιτίσουν το κλίμα συναίνεσης που προϋποθέτει η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου; Όποιοι γνωρίζουν την απάντηση ας προστρέξουν…

1 σχόλιο:

philosoph21 είπε...

Άριστο το ερώτημα!