12.10.06

Ποιούς εκπροσωπούν οι ρυθμιστικές αρχές των αγορών;

Έχοντας διανύσει 2 τουλάχιστον δεκαετίες ιδιωτικοποιήσεων πάσης μορφής στην χώρα μας υπάρχει πλέον αρκετό απόθεμα γνώσης και εμπειρίας για την εξαγωγή ορισμένων χρήσιμων σε κάθε περίπτωση συμπερασμάτων. Μόνο που τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν σήμερα δεν πρέπει να αφορούν τόσο τις βέλτιστες μορφές και σχήματα ιδιωτικοποίησης όσο την συμβολή τους στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Με άλλα λόγια, το ζητούμενο των ημερών είναι η αποτίμηση και η αξιολόγηση των μετρήσιμων αποτελεσμάτων –ανταγωνισμός, εύρος και ποιότητα υπηρεσιών, τιμολόγια- σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των πολιτών (από την σκοπιά του χρήστη/καταναλωτή).

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αξιολόγηση του έργου των εποπτικών/ρυθμιστικών αρχών σε κάθε τομέα δραστηριότητας (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες κ.λπ). Και εδώ, βρίσκεται η ουσία του ζητήματος για την επόμενη μέρα των ιδιωτικοποιήσεων. Σε ποιο βαθμό ο θεσμικός βραχίονας της ιδιωτικοποίησης δηλαδή η εποπτική/ρυθμιστική αρχή ως νέος πληρεξούσιος των συμφερόντων της κοινωνίας των πολιτών ανάμεσα στο Κράτος και την αγορά πέτυχε να διασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε παλαιούς και νέους παίκτες ή να ενθαρρυνθεί η είσοδος και νέων παικτών , να διευρυνθούν οι επιλογές των καταναλωτών, να βελτιωθεί η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και να εξορθολογισθούν ή να μειωθούν τα τιμολόγια ;

Σε αυτά τα ζητήματα χρειάζεται να επικεντρωθεί σήμερα ο όποιος δημόσιος διάλογος για τα καθημερινά του πολίτη πέρα από τις προσδοκίες ψήφου…

Μια χρήσιμη συμβολή σε αυτόν τον διάλογο αποτελεί και η «ιδέα» του βρετανικού Around the World in 80 Ideas που αποτελεί ένα έξυπνο μηχανισμό προώθησης νέων ιδεών εφαρμοσμένης πολιτικής του Adam Smith Institute. [σχετικά με την ιδέα του νέου ρόλου των ρυθμιστικών αρχών στο περιβάλλον της ιδιωτικοποίησης τομέων της οικονομίας:Competition by proxy/The regulation of privatized utilities ].

Δεν υπάρχουν σχόλια: