13.10.06

Μεταρρυθμίσεις,υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος και φορολογία

O Michael Barber στέλεχος της McKinsey στο Λονδίνο σε σχετικό άρθρο του που φιλοξενείται στο The McKinsey Quarterly ( the business journal of the global management-consulting firm McKinsey & Company) υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις στις ανεπτυγμένες κοινωνίες της Δύσης όταν επιλέξουν να ακολουθήσουν τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της παραγωγής και παροχής δημοσίων υπηρεσιών (εκπαίδευση, υγεία κ.λπ) έρχονται πάντα αντιμέτωπες με ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο ουδόλως μπορούν να παρακάμψουν ή πολύ χειρότερα για τις ίδιες, να αγνοήσουν.

Το ζήτημα αυτό δεν είναι άλλο από την αναζήτηση της χρυσής τομής ανάμεσα στην δίκαιη απαίτηση των πολιτών για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και των ίδιων των διαδικασιών της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών και την δικαιολογημένη άρνηση των πολιτών να συνδυασθούν οι καλύτερες υπηρεσίες με αύξηση της φορολογικής τους επιβάρυνσης.

Ο Barber με το βλέμμα στραμμένο στις πραγματικότητες της βρετανικής κοινωνίας και γνωρίζοντας το σκηνικό που διαμορφώθηκε από τις πολιτικές των κυβερνήσεων Blair ομαδοποιεί επιλογές και συμπεριφορές σε τρία μοντέλα εφαρμοσμένης πολιτικής. Παρά το βρετανικό χρώμα οι επισημάνσεις του Barber μπορούν να αξιοποιηθούν και πέραν των ορίων της επικράτειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: