26.2.07

Η δεκαετία της γενικευμένης αβεβαιότητας για την ενέργεια.


Οι επιχειρήσεις ενέργειας και βασικών πρώτων υλών αντιμετωπίζουν ένα αναμφίβολα απαιτητικό μέλλον, συμπεραίνει μεταξύ άλλων μια πρόσφατη εργασία στελεχών της ΜcKinsey (δημοσιεύεται στο τρέχον τεύχος της επιθεώρησης The McKinsey Quarterly).

Οι συγγραφείς προβλέπουν ότι «οι παγκόσμιοι προμηθευτές της ενέργειας και των πρώτων υλών θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια δεκαετία πρωτοφανούς αλλαγής και αβεβαιότητας δεδομένου ότι ένας συνδυασμός έξι μακροοικονομικών, κοινωνικών, και επιχειρησιακών τάσεων αναδιαμορφώνει το ανταγωνιστικό τοπίο».

Μεταξύ αυτών των νέων δεδομένων που διαμορφώνουν οι τάσεις περιλαμβάνονται: α) η εκρηκτική ζήτηση για ενέργεια και πρώτες ύλες ιδιαίτερα από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, β) η διασπορά και μετατόπιση των παρόχων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και άλλων βασικών πρώτων υλών σε ακόμη μακρινές (και συχνά γεωπολιτικά ασταθείς) περιοχές, γ) τα ολοένα και περισσότερο υψηλά κριτήρια προστασίας του περιβάλλοντος από πιθανές επιπτώσεις από την παραγωγή και τη κατανάλωση της ενέργειας και τέλος, το διευρυνόμενο κόστος των επενδύσεων που σχετίζονται με την ενέργεια και το οποίο προέρχεται από τον συνυπολογισμό όλων αυτών των νέων δεδομένων σε μια εποχή της ρυθμιστικής αβεβαιότητας.

1 σχόλιο:

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος είπε...

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με προβλέψεις το 2012 οι χώρες εκτός ΟΟΣΑ θα καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από τις χώρες του ΟΟΣΑ.