30.7.07

Μεσόγειος


Μια καλοκαιρινή «δεξαμενή σκέψης» για τη Μεσόγειο –με αφορμή το πλέγμα ιδεών του προέδρου Sarkozy- φέρνει στους αναγνώστες του το 6ο τεύχος της επιθεώρησης "The bridge".


Το κεντρικό αφιέρωμα, στο οποίο συμμετέχουν με άρθρα και παρεμβάσεις τους ακαδημαϊκοί, ειδικοί ερευνητές και δημοσιογράφοι, εστιάζει στο νέο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της στην Μεσόγειο αλλά και τις δυνατότητες συγκρότησης ενός ενιαίου οικονομικού χώρου με προφανείς πολιτικές σηματοδοτήσεις.

Στο ίδιο τεύχος επίσης φιλοξενούνται μεταξύ άλλων θεματικές ενότητες για
α) τον διάλογο για τη Συνταγματική Συνθήκη και τα νέα σύνορα της Ευρώπης,
β) τα νέα ενεργειακά διλήμματα και την σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας,
γ) τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: