20.11.07

Οι βλαβερές συνέπειες των ρυθμιστών...


Στη δεκαετία του ’90 σε μια χώρα όπως η Ελλάδα όπου ο κρατισμός ήταν κυρίαρχη ιδεολογία έως μυελού οστέων στήθηκε μια ιδιότυπη βιομηχανία παραγωγής και εγκαθίδρυσης ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με απεριόριστα αλλά ελάχιστα συγκεκριμενοποιημένα εποπτικά και ρυθμιστικά καθήκοντα για πλήθος οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η πρώτη αντίδραση του πολιτικού δυναμικού –σχεδόν στο σύνολο του- ήταν μια ανεξήγητη άνευ όρων αποθέωση των νέων θεσμών. Η συγκεκριμένη στάση διαμόρφωσε στη συνέχεια συμπεριφορές που έδιναν βάση στη μορφή αλλά όχι και τόσο στο περιεχόμενο του έργου αυτών των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών. Το οποίο λόγω του ότι ήταν εξ αντικειμένου δυσβάστακτα τεχνικό δεν μπορούσε παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις να τύχει ευρύτερης δημοσιότητας και κριτικής. Συνεπώς, όλο αυτό το πλέγμα λειτουργίας διαμόρφωσε στο διάβα του χρόνου ανεξέλεγκτες καταστάσεις με πρωταγωνίστριες τις έτσι κι αλλιώς δοτές ηγεσίες των ανεξάρτητων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών που θεώρησαν ότι η δημοκρατική ανοχή μπορεί να οδηγήσει και στο αλάθητο του Πάπα… Αλλά, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία η ανεξαρτησία μιας αρχής δεν σημαίνει καθόλου ασυλία ή και ασυδοσία. Πολύ δε περισσότερο, μια κατά το δοκούν υπερρύθμιση ή και την εγκαθίδρυση ενός νέου τύπου κρατικισμού πάνω σε ανταγωνιστικές αγορές.

Με αυτήν την έννοια, οι τοποθετήσεις τόσο του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Αλογοσκούφη, όσο και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε Παναγή Βουρλούμη σε χθεσινή σχετική ημερίδα φωτίζουν ορισμένες κρίσιμες πτυχές του όλου προβλήματος της ρύθμισης και των ρυθμιστικών αρχών σε μια ανταγωνιστική αγορά.

Η αναφορά του Γιώργου Αλογοσκούφη για το ενδεχόμενο της επιβολής υπερρύθμισης ή της επανατροφοδότησης φαινομένων νέου τύπου κρατικισμού με πρόσχημα την ενίσχυση του ανταγωνισμού ας μην περάσει απαρατήρητη: "(...)είναι και υποχρέωση των ανεξάρτητων Αρχών να λειτουργούν αποτελεσματικά, με ταχύτητα και τις ελάχιστες δυνατές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι κανόνες του ανταγωνισμού πρέπει να εφαρμόζονται προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς υπερβολές, αμερόληπτα και με ευρύτητα πνεύματος. Αλλιώς, ελλοχεύει ο κίνδυνος της υπερρύθμισης, που αποθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις νέες επενδύσεις. Η ρύθμιση του ανταγωνισμού δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για επαναφορά του κρατικισμού στην οικονομία"..

‘Όπως επίσης και η πιο στοχευμένη αναφορά του Παναγή Βουρλούμη που αναδεικνύει το ζήτημα της νομιμοποίησης σε συνδυασμό με τη λογοδοσία και τον έλεγχο των ανεξάρτητων αρχών σε ένα κοινοβουλευτικό δημοκρατικό καθεστώς: "Ο συνδυασμός υποκειμενικότητας, ιδεολογικών τοποθετήσεων και συχνά αφόρητων πιέσεων από οικονομικά συμφέρονται μπορούν να εκτροχιάσουν την αποστολή της ρύθμισης, να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της και να γίνουν τελικά αρνητικοί παράγοντες για τον θεσμό και την οικονομία. Πιστεύω ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο για τις ίδιες τις ρυθμιστικές αρχές αν περιγραφούν αυστηρότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια οι εξουσίες τους και γίνουν υπόλογες για τις πράξεις και τα σφάλματά τους.Ανεξαρτησία δεν νοείται ως ασυδοσία, αλλά ως απεξάρτηση από την δομή του κεντρικού διοικητικού μηχανισμού ώστε να μπορεί η ρύθμιση να λειτουργεί χωρίς τα βαρίδια της γραφειοκρατίας σε ένα τεχνικά εξειδικευμένο έργο. Η γενική οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας και οι βιομηχανικές πολιτικές της πρέπει να αποτελούν ευθύνη της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου.Στην Ελλάδα, οι ρυθμιστικές αρχές όμως έχουν λειτουργήσει πια αρκετό καιρό ώστε να έχουν φανερωθεί οι αδυναμίες του θεσμού. Οι εκφραστές της βασικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών πρέπει να μελετήσουν άμεσα την ιδιότυπη ερμηνεία της διακριτικής ευχέρειας που ασκείται από την ρύθμιση και να σκύψουν επάνω στο πρόβλημα όσο ακόμη μπορεί να ελεγχθεί".

1 σχόλιο:

είπε...

情趣用品,情趣,情色,成人,A片,自拍,情趣用品,情趣,色情,成人影片,色情影片,免費A片,情趣用品,情趣,成人網站,A片下載,日本AV,做愛,情趣用品,情趣,美女交友,A片,辣妹視訊,情色視訊,情趣用品,情趣,色情聊天室,聊天室,AV,成人電影,A片,情趣用品,情趣用品,情趣商品,情趣,情趣

情色,A片,AIO,AV,日本AV,色情A片,AV女優,A漫,免費A片,A片下載,情色A片,哈啦聊天室,UT聊天室,聊天室,豆豆聊天室,色情聊天室,尋夢園聊天室,080視訊聊天室,080聊天室,080苗栗人聊天室,免費視訊聊天,上班族聊天室,080中部人聊天室,視訊聊天室,視訊聊天,成人聊天室,一夜情聊天室,辣妹視訊,情色視訊,成人,成人影片,成人光碟,成人影城,自拍

情趣用品,A片,AIO,AV,AV女優,A漫,免費A片,日本AV,寄情築園小遊戲,情色貼圖,色情小說,情色文學,色情,色情遊戲,一葉情貼圖片區,色情網站,色情影片,微風成人, 嘟嘟成人網,成人,成人貼圖,18成人,成人影城,成人圖片,成人影片,UT聊天室,聊天室,豆豆聊天室,尋夢園聊天室,080聊天室,080苗栗人聊天室,080視訊聊天室,視訊聊天室

情趣用品,A片,aio,av,av女優,a漫,免費a片,aio交友愛情館,a片免費看,a片下載,本土自拍,自拍,愛情公寓,情色,情色貼圖,色情小說,情色文學,色情,寄情築園小遊戲,色情遊戲,嘟嘟情人色網,一葉情貼圖片區,色情影片,情色網,色情網站,微風成人,嘟嘟成人網,成人,18成人,成人影城,成人圖片,成人貼圖,成人圖片區,成人小說,成人電影

情趣用品,情趣,情趣商品,自拍,UT聊天室,聊天室,豆豆聊天室,哈啦聊天室,尋夢園聊天室,080聊天室,080苗栗人聊天室,H漫,A片,AV,AV女優,A漫,免費A片,愛情公寓,情色,情色貼圖,色情小說,情色小說,情色文學,色情,寄情築園小遊戲,色情遊戲,SEX,微風成人,嘟嘟成人網,成人,18成人,成人影城,成人圖片,成人貼圖,成人圖片區