3.4.05

Δείγματα γραφής που απαιτούν συνέπεια και συνέχεια

Δύο τελευταία εσοδείας δείγματα γραφής της κυβέρνησης - και μάλιστα, απο πρόσωπα αφοσιωμένα στην πολιτική του Καραμανλή - κρίνονται απο την επιχειρηματική κοινότητα αλλά και εν γένει απο την αγορά ότι κινούνται σε θετική κατεύθυνση και μπορούν να διαμορφώσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη μιάς πολύ πιό τολμηρής οικονομικής πολιτικής τόσο στα καθημερινά δρώμενα όσο και στις στρατηγικές επιλογές.

Το πρώτο εξ αυτών αφορά την επιβεβαίωση της ουσιαστικής επανα - λειτουργία της για χρόνια κοιμώμενης Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσα απο την παρέμβαση (καταδικαστική απόφαση σε βάρος του ΣΕΣΜΕ και επτά αλυσίδων σουπερμάρκετ - μεταξύ αυτών 6 μεγάλες αλυσίδες) στα δρώμενα της αγοράς και των φορέων της. Το δείγμα προφανώς δεν είναι η καταδικαστική απόφαση και το πρόστιμο που θα ακολουθήσει αλλά η βούληση της Επιτροπής (και κατ΄επέκταση της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου Ανάπτυξης) να επαναφέρουν στο προσκήνιο φλέγοντα και πολύ κρίσιμα ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού σε μία ελεύθερη αγορά και επηρρεάζουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό τα συμφέροντα όλων των υγιών παραγωγικών δυνάμεων και πάνω απ΄όλα τα συμφέροντα εκατομμυρίων καταναλωτών( Το κείμενο της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού παρατίθεται στο τέλος του κειμένου).

Το δεύτερο αφορά την ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου που φέρει την σφραγίδα του υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη αποτελούν ένα σκληρό πυρήνα αναπτυξιακής πρόκλησης για ολόκληρη την επιχειρηματική - επενδυτική κοινότητα καθώς μέσω αυτών διασφαλίζονται όροι και προϋποθέσεις που μπορούν να διαμορφώσουν ισχυρά σχήματα για την εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και την χρηματοδοτική στήριξη τραπεζικών ομίλων σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το προτεινόμενο μοντέλο συμπράξεων δεν αφορά μόνον τους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τις γέφυρες αλλά εκτείνεται και στον κρίσιμο τομέα ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών που σήμερα παρέχονται απευθείας απο το Κράτος, εποπτευόμενους απο το Κράτος φορείς αλλά και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με απλά λόγια, το νομοσχέδιο ( οι βασικές του διατάξεις όπως αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου αποτέλεσαν το κύριο υλικό για το πρώτο - κεντρικό - θέμα της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ , στην διεύθυνση http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100034_03/04/2005_139167 )αποτελεί ίσως την πρώτη και κορυφαία εκδήλωση μιάς νέας τολμηρής πολιτικής απο την πλευρά της κυβέρνησης καθώς παρεμβαίνει στα δρώμενα της αγοράς παρέχοντας στους φορείς της σύγχρονα και αποδοτικά αναπτυξιακά και επενδυτικά εργαλεία ενταγμένα σε ένα πλαίσιο με σαφείς κανόνες και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης, πέρα και έξω απο καθεστώτα προνομιακών σχέσεων με επιχειρηματικά συμφέροντα και τις συνακόλουθες αδιαφανείς διαδικασίες που γεννούν διαπλοκή και διαφθορά.

( Το ζήτημα των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είχε με συστηματικό και αναλυτικό τρόπο παρουσιασθεί στην ειδική έκδοση <Απο το Κράτος στην Αγορά> που κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο μαζί με την ετήσια έκδοση της Καθημερινής και του Economist <Ο Κόσμος το 2005>. Τα σχετικά κείμενα της συγκεκριμένης έκδοσης θα είναι σύντομα διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στο site www.agoraideon.gr).

*************************************************************************
Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα σουπερμάρκετ.

Το κείμενο της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε την παρακάτω απόφαση επί της με αρ. πρωτ. 5154/21.10.2004 Εισηγήσεως της Γραμματείας, που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει και του άρθρου 81 ΕΚ.:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει κατά πλειοψηφία ότι:

A. Από την κατάρτιση σε κεντρικό επίπεδο καταλόγου ποσοστών εκπτώσεων επί τιμολογίου και την προσπάθεια καθολικής και ενιαίας εφαρμογής του, προκύπτει η πρόθεση του ΣΕΣΜΕ να προσδιορίσει ένα ανώτατο όριο ποσοστού έκπτωσης επί τιμολογίου που θα μεταφερόταν από τις παροχές και λοιπές εκπτώσεις εκτός τιμολογίου. Το γεγονός αυτό έμμεσα έθετε ορισμένο αυθαίρετο επίπεδο ελάχιστης λιανικής τιμής (δάπεδο), το οποίο κατ' αποτέλεσμα δεν θα επέτρεπε (ως αποτέλεσμα ελευθέρων διαπραγματεύσεων μεταξύ προμηθευτών και αλυσίδων σούπερ μάρκετ) τη μεταφορά μεγαλύτερου ποσοστού παροχών και λοιπών εκπτώσεων στο τιμολόγιο, από το ποσοστό που προσδιοριζόταν στον κατάλογο. Με τον τρόπο αυτόν, η κατάρτιση σε κεντρικό επίπεδο του εν λόγω καταλόγου παρακωλύει τον ανταγωνισμό, αφού περιορίζει -υπό την απειλή του κινδύνου παράβασης του ν. 2941/2001 ο οποίος εμπεριέχει ως εννοιολογικό στοιχείο της παραβατικής συμπεριφοράς που περιγράφει, την πώληση προϊόντος κάτω του τιμολογιακού κόστους- την ελευθερία όσων σούπερ μάρκετ επιθυμούσαν να πωλούν προϊόντα σε τιμή μεταξύ της αναγραφόμενης επί του τιμολογίου και του πραγματικού κόστους κτήσης των προϊόντων τους από τους προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων όλων των εκπτώσεων και παροχών των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ).Συνεπώς, η ανωτέρω αναφερόμενη ενέργεια του ΣΕΣΜΕ συνιστά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77 και παράβαση του άρθρου 81 παρ.1 ΣυνθΕΚ.


B. Από τις συναντήσεις στο Sofitel προκύπτει συντονισμός επιχειρηματικής δράσης μεταξύ των επιχειρήσεων Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ, Αδελφοί Βερόπουλοι, Διαμαντής Μασούτης, Μετρό, Ι. & Σ. Σκλαβενίτης , Τροφίνο και Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος, που αφενός αντικαθιστά ηθελημένα τους εγγενείς εμπορικούς κινδύνους του ανταγωνισμού (τουλάχιστον ως προς ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό της εμπορικής πολιτικής εκάστου εξ αυτών: τα εκπτωτικά προϊόντα) με βεβαιότητα για την αναμενόμενη εμπορική συμπεριφορά των 7 ανταγωνιστών και αφετέρου αποβλέπει σε δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά που αποκλίνουν ουσιωδώς από τους όρους του ελεύθερου ανταγωνισμού (κατ' εξοχήν ως προς την παρακώλυση της ελευθερίας εμπορικής δράσης των προμηθευτών).

Επομένως, πληρούται η αντικειμενική και η υποκειμενική υπόσταση του άρθρου 1 Ν. 703/1977, δεδομένου ότι η έννοια της εναρμονισμένης πρακτικής περιλαμβάνει κάθε μορφή εκούσιου συντονισμού επιχειρήσεων, ο οποίος γίνεται προκειμένου να αρθούν - παραμερισθούν οι συνδεόμενοι με τη λειτουργία του ανταγωνισμού κίνδυνοι, μέσω της εν τοις πράγμασι αυτής πρακτικής συνεργασίας.

Η ανωτέρω συμπεριφορά των επτά επιχειρήσεων συνιστά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77 και παράβαση του άρθρου 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚ.

Γ. Αναβάλλει την έκδοση αποφάσεως ως προς το ύψος του προστίμου που θα επιβληθεί στα καθ' ων η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γραμματείας μέρη για τις ανωτέρω παραβάσεις και ζητεί από τη Γραμματεία την υποβολή συμπληρωματικής εισήγησης επ' αυτού..».

Δεν υπάρχουν σχόλια: