16.4.05

Η επανάσταση του Flat - Tax

Αν και στην Ελλάδα είμαστε ακόμη στην εποχή ... Ρεγκούζα (με κυρίαρχο μοτίβο την επαναλαμβανόμενη τηλεοπτική απειλή περί επιβολής φόρου κατοχής στα ακίνητα), σε όλη την άλλη Ευρώπη συζητούν με διαφορετικούς όρους και ... ορίζοντες το κρίσιμο ζήτημα της φορολογίας ιδιωτών και επιχειρήσεων. Ενδεικτικό της όλης συζήτησης που διεξάγεται - όχι πλέον αποκλειστικά και μόνον σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και στο πεδίο της πρακτικής εφαρμογής - το κεντρικό θέμα του περιοδικού "The Economist "(16 Απριλίου 2005). Το περιοδικό κυκλοφορεί έχοντας ως τίτλο "Τhe flat-tax revoloution" - ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά , "η επανάσταση του ενιαίου φορολογικού συντελεστή".

Το περιοδικό παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις ριζικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην νοοτροπία και τις προσεγγίσεις αρκετών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα τελευταία χρόνια ως προς την φορολογική αντιμετώπιση της φορολογίας εισοδήματος αλλά και της φορολογίας επί των επιχειρηματικών κερδών.

Για την ιστορία, η πρώτη διδάξασα του "Flat - Tax" ήταν η μικρή δημοκρατία της Βαλτικής , η Εσθονία καθιερώνοντας ενιαίο συντελεστή φορολογίας για όλους τους πολίτες και τα εισοδήματα τους στο 26 %. (για περισσότερα στο www.economist.com).

Δεν υπάρχουν σχόλια: