17.5.05

Η έκθεση του ΚΕΠΕ για την ανταγωνιστικότητα

Tελικά, το πρόβλημα δεν είναι το περιεχόμενο (διαπιστώσεις, συμπεράσματα, προτάσεις) της ετήσιας έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας που συνέταξε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) – ένα από τα παλαιότερα ερευνητικά κέντρα της χώρας – αλλά η ουσιαστική αποδοχή τους από τον πολιτικό κόσμο και τους κοινωνικούς εταίρους και πολύ περισσότερο η απόφαση για την εφαρμογή τους σε ένα πλαίσιο μιας μεταρρυθμιστικής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Κι αυτό που επιβαρύνει και διογκώνει το όλο πρόβλημα (κυρίως σε επικοινωνιακή βάση αλλά και σε σχέση με το βαθμό πρόσληψης και συνειδητοποίησης από τις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες της θέσης της ελληνικής οικονομίας) είναι ότι το περιεχόμενο των προτάσεων του ΚΕΠΕ δεν είναι καινούργιο, ούτε καν πρωτότυπο. Αντίθετα, η ετήσια έκθεση του ΚΕΠΕ περιλαμβάνει διαπιστώσεις, συμπεράσματα αλλά και προτάσεις τα οποία έχουν κατ΄επανάληψη προβληθεί και συζητηθεί ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 και από τεχνοκρατικά και πολιτικά στελέχη όλων των κυβερνήσεων.

Αρα, κανείς εκ των εμπλεκομένων και (τυπικώς) ενδιαφερομένων δεν δικαιούται να εκφράζει την έκπληξη του και πολύ περισσότερο δε την ανησυχία του. Αντίθετα, όλοι όσοι αντιδρούν σήμερα απο το χώρο της αντιπολίτευσης αλλά και των συνδικάτων είναι υποχρεωμένοι να απολογηθούν για την αδράνεια ή και για την ανεπάρκεια τους να διαχειρισθούν την μεγάλη υπόθεση της μεταρρύθμισης της ελληνικής κοινωνίας που συνεχίζει να λειτουργεί και να βιώνει ένα τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας στο νέο διεθνές περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.


Η έκθεση του ΚΕΠΕ.Η έκθεση του ΚΕΠΕ που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας την Δευτέρα 15 Μαϊου σε γενικές γραμμές προτείνει μεταξύ άλλων: Τον περιορισμό των μισθολογικών αυξήσεων στο ύψος της αύξησης της παραγωγικότητας, την ευελιξία στον χρόνο εργασίας, τη μείωση του κόστους των υπερωριών, τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και την κατάργηση άλλων προνομιακών προστατευτικών ρυθμίσεων για επαγγελματικές ομάδες, την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, τον εξορθολογισμό των επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα και την είσοδο ιδιωτών σε τομείς δραστηριότητας όπως η υγεία, παιδεία κ.λπ.

Στην έκθεση καταλογίζεται αναποτελεσματικότητα και σπατάλη πόρων στο δημόσιο τομέα, ενώ επισημαίνεται ότι η έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά υπηρεσιών και στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών έχουν συντελέσει ώστε πολλές δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί να λειτουργούν συχνά ως ομάδες πίεσης για διεκδίκηση αυξημένων απολαβών ή κονδυλίων ή ως κέντρα απασχόλησης υπεράριθμων υπαλλήλων σε θέσεις που δεν είναι πια αναγκαίες.

Επιπλέον, στην έκθεση γίνεται λόγος για συνθήκες μειωμένου ανταγωνισμού σε αρκετές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ο ανταγωνισμός είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος, αφού στον κλάδο κυριαρχεί η ΔΕΗ, ενώ για τα καύσιμα αναφέρεται ότι οι τιμές προ φόρων διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα από την Ευρώπη, γεγονός που οφείλεται στο ότι οι τιμές αυτές καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα Ελληνικά Πετρέλαια.


( Για την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και την ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα διαβάστε εδώ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: