26.5.05

Η Χάρτα του ΣΕΒ και η Κοινωνία των Πολιτών

Η πρωτοβουλία της διοίκησης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών να διαμορφώσει και να παρουσιάσει στην σημερινή γενική συνέλευση των μελών του ένα είδος Συντάγματος των Επιχείρησεων σε 1ο σημεία - την Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων - αποτελεί απο μόνη της μία θετική κίνηση με ιδιαίτερη σημασία που καταδεικνύει σε ευρύτερα τμήματα της κοινής γνώμης ότι η Κοινωνία των Πολιτών σε ένα περιβάλλον Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν είναι ούτε καμμία ουτοπία και πολύ περισσότερο ένα όνειρο θερινής νυκτός.

Ακριβώς επειδή η ηγεσία του ΣΕΒ (με τον διακριτό, όπως πάντα, το ρόλο του αντιπροέδρου κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου) θεωρεί - και σωστά - ότι η ιδιωτική επιχειρηματικότητα συμβαδίζει , ενθαρρύνει και προωθεί την Κοινωνία των Πολιτών ( οργανικά μέλη της οποίας είναι οι σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας αλλά και οι φορείς τους ) η Χάρτα δεν μπορεί και δεν πρέπει να καταλήξει σε ένα ευχολόγιο αλλά πρέπει μέσα απο την καθημερινή ζωή να λειτουργεί ως ένα δυναμικό σημείο αναφοράς.

Η Χάρτα παρουσιάσθηκε σήμερα κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μελών του ΣΕΒ και σύμφωνα με όσα δηλώθηκαν κατά την παροσίασή της "η Χάρτα είναι ένα κείμενο αρχών και αξιών, με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμπεριφοράς τους με βάση κοινές αξίες, στάσεις και αντιλήψεις, που θα αναδείξει το πρότυπο του σύγχρονου έλληνα επιχειρηματία, θα συνεισφέρει στην αποτελεσματική συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων και θα διευκολύνει τη δημιουργία και κοινή αποδοχή ενός σύγχρονου περιβάλλοντος που προάγει την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή".

Δεν υπάρχουν σχόλια: