19.6.05

Σκέψεις για τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε

Πάνω από το 46 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των αγροτικών εισοδημάτων κυρίως στις χώρες του Μεσογειακού Νότου, ενώ το 30 % δαπανάται στην ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγμένων Περιφερειών. Αυτή είναι η κυρίαρχη εικόνα που αναδεικνύεται από μία πρώτη, γρήγορη ανάγνωση των στοιχείων του Προϋπολογισμού.

Αν σ' αυτά στοιχεία προστεθεί και το ποσοστό των δαπανών για τη διοικητική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γύρω στο 6%) καταλήγουμε σ' ένα απολύτως χαρακτηριστικό συμπέρασμα για το είδος του "οικοδομήματος" των Βρυξελλών, το οποίο με τη σειρά του μας οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, σ' ένα δεύτερο και ουσιαστικότερο συμπέρασμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προυπόθεση πάντα πως τα σημερινά δεδομένα δεν θα ανατραπούν.

Ο Προϋπολογισμός σε κάθε χώρα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα απλό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών. Δυστυχώς σήμερα αυτό το εργαλείο δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό, όχι μόνο στις απόπειρες οικονομικής και περιφερειακής σύγκλισης, αλλά και στη βασική αποστολή/στόχο της Ενωσης, μια ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχυρό ρόλο στην παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ισχυρή κι ανταγωνιστική Ένωση με το 82 % και πλέον του Προϋπολογισμού της να δαπανάται σ' οικονομικές ενισχύσεις παντός είδους δεν μπορεί να υπάρξει στον αιώνα τον άπαντα!!! Όταν το ποσοστό δαπάνης για Έρευνα παραμένει κάπου στο 3 % κι ταυτόχρονα απουσιάζουν συγκεκριμένες πολιτικές ενθάρρυνσης και στήριξης μιας νέας κουλτούρας για την επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα, ακόμα κι οι τελευταίες ελπίδες αλλαγής του σκηνικού καταρρέουν... Ας μη ξεχνάμε άλλωστε πως οι παντός είδους επιδοτήσεις και ενισχύσεις σε μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες σκοτώνουν και την επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό, δηλαδή σκοτώνουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: