4.7.05

Η οικονομική βάση της διπλωματίας του αγωγού

Ο υπό κατασκευή αγωγός που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κασπία, τον Καύκασο και τη Μέση Ανατολή μέσω της Τουρκίας στην Ελλάδα, και θα συνδεθεί μ' ένα δεύτερο υποθαλάσσιο αγωγό, από την Ελλάδα προς την Ιταλία, δημιουργεί τη βάση για έναν δακτύλιο αγωγών που πρόκειται να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο την ευρωπαϊκή αγορά.

Τα άμεσα αλλά και τα μακροπρόθεσμα οφέλη από τη διακρατική επιχειρηματική σύμπραξη στο κρίσιμο τομέα των ενεργειακών δραστηριοτήτων θα προσμετρηθούν και θα αναδειχθούν στη βάση ενός κοινά αποδεκτού αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή. Και γι΄αυτά τα οφέλη δεν υπάρχουν ούτε διαφορετικές προσεγγίσεις και εκτιμήσεις, ούτε πολύ περισσότερο αμφισβητήσεις με πολιτικές απολήξεις...

Ο αγωγός αλλά και οι επόμενες διακρατικές συμπράξεις που ήδη βρίσκονται στα σκαριά μπορούν να αποτελέσουν την καλύτερη "μαγιά" για την επιθετική προώθηση ευρύτερων συνεργασιών των δύο χωρών (κυρίως μέσω των επιχειρήσεων)προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας κοινότητας συμφερόντων στην ΝΑ Ευρώπη και ΝΑ Μεσόγειο. Μ' άλλα λόγια, οι επιθετικές εξωστρεφείς πρωτοβουλίες της διπλωματίας πρέπει να έχουν ολοένα και μεγαλύτερο οικονομικό υπόβαθρο και να ενισχύονται σταθερά από κοινότητες συμφερόντων περιφερειακού χαρακτήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: