30.9.05

Το παρελθόν και το μέλλον των επιδοτήσεων


Οι ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τις επιδοτήσεις των επιχειρήσεων που άλλες έβαλαν λουκέτο κι άλλες επέλεξαν να μεταναστεύσουν στις γειτονικές αγορές (αφού σταδιακά προχώρησαν στη συρρίκνωση της εν Ελλάδι παραγωγικής τους δραστηριότητας), πέραν του όποιου λαϊκισμού κι αν υπηρετούν, αναδεικνύουν ένα υπαρκτό πρόβλημα που μας αφορά όλους δίχως καμιά εξαίρεση.

Οι επιδοτήσεις των κατά καιρούς αναπτυξιακών νόμων ήταν το βασικό εργαλείο της πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης για την προσέλκυση επενδυτών και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής σε γενικές γραμμές είναι δεδομένα και καθόλου θετικά για τη συνεισφορά τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Μεγάλο μέρος αυτών των αποτελεσμάτων οφείλεται σε παγιωμένες συμπεριφορές των επιδοτηθέντων επιχειρηματιών, ανεξαρτήτως ονόματος, μεγέθους και είδους δραστηριότητας. Συμπεριφορές οι οποίες βρίσκονταν και εξακολουθούν και σήμερα να βρίσκονται τις περισσότερες φορές στα όρια της νομιμότητας όπου οι δεσμεύσεις έναντι της επιδότησης παύουν ετσιθελικά να ισχύουν πριν καν στεγνώσει το μελάνι της υπουργικής απόφασης για την έγκριση της επιδότησης.

Οι συμπεριφορές αυτές με την διαχρονική ανοχή των αρμοδίων οργάνων των παραγωγικών υπουργείων και των συναρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών έχουν οδηγήσει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο –εκείνο μιας δήθεν επιχειρηματικότητας καταφερτζήδων και αεριτζήδων που συντηρείται με λεφτά των φορολογουμένων.

Κι επειδή στηρίχθηκε και εξακολουθεί να στηρίζεται σε λεφτά των φορολογουμένων πρέπει να υπάρξουν και συνέπειες –άμεσες και παραδειγματικές- και προς την κατεύθυνση των καταφερτζήδων και προς την κατεύθυνση των δημοσίων λειτουργών…

Η τιμωρία, βεβαίως, δεν λύνει το πρόβλημα… Όλο το ζήτημα βρίσκεται στη πρόληψη δηλαδή στους όρους του παιχνιδιού: Αξιολόγηση με επάρκεια και διαφάνεια, διαρκής και συστηματικός έλεγχος, αποτίμηση της επένδυσης. Με άλλα λόγια, ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο με δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες και δραστηριότητες.

Οι πόροι μιας κοινωνίας για τη χρηματοδότηση δράσεων που στηρίζουν και ενισχύουν την ανάπτυξη είναι δεδομένοι και σε καμιά περίπτωση η ίδια η κοινωνία δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέπει την πολυτέλεια της διασπάθισης τους. Ακόμη κι όταν δεν πρόκειται για φαινόμενα που έχουν σχέση με τη διαφθορά αλλά αποκλειστικά και μόνο με λάθος προτεραιότητες. Οι περιπτώσεις των επιδοτήσεων π.χ σε κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες με μοναδικό κριτήριο τη τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λανθασμένων προτεραιοτήτων κάτω από τη πίεση εξωγενών παραγόντων.

Ένα και σημαντικό το κρατούμενο: Το κριτήριο για τις επιδοτήσεις επιχειρήσεων –τώρα και στο μέλλον- θα πρέπει να είναι, πέραν του προτέρου εντίμου βίου των μετόχων και της χρηματοοικονομικής υγείας της επιχείρησης , το κατά πόσο η ίδια η δραστηριότητα αλλά και ειδικότερα το παραγόμενο εξ αυτής προϊόν ή υπηρεσία αποτελούν μετρήσιμα ανταγωνιστικά μεγέθη στις συνθήκες της σημερινής και αυριανής αγοράς. Με άλλα λόγια, μπορούν να δημιουργήσουν με τα λεφτά των φορολογουμένων ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και γενικότερα για την ελληνική οικονομία. Διαφορετικά, οι όποιες επιδοτήσεις θα συνεχίσουν να δίνονται θα αφορούν και μόνο χρηματοδότηση ιδιότυπων πάρκινγκ ανέργων με ημερομηνία λήξεως…

Με αυτό το πρίσμα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το περιεχόμενο της διακήρυξης ενός προγράμματος του υπουργείου Ανάπτυξης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξέρει τι ζητάει και από ποιους το ζητάει. Αλλά, δεν είναι μόνον αυτό που προκαλεί το θετικό σχολιασμό. Το υπουργείο Ανάπτυξης επιλέγει να επιχορηγήσει επενδύσεις σε καινοτομικές τεχνολογίες στο χώρο της ενέργειας.

Οι τεχνολογίες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι μεταξύ άλλων:Συμπαραγωγή ή Πολυπαραγωγή (ισχύος μέχρι 500 KW) με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή και φυσικού αερίου, ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 80kW, ηλεκτροπαραγωγή με χρήση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων (εκτός φωτοβολταϊκών), καινοτόμα φωτοβολταϊκά συστήματα, καινοτόμα υβριδικά συστήματα ηλιακού φωτισμού, ηλιακή ψύξη, συνδυασμένη ηλιακή θέρμανση και ψύξη, παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου κ.ά.

Με άλλα λόγια, τα λεφτά των φορολογουμένων πιάνουν τόπο όταν επιδοτούνται επενδύσεις που έχουν μέλλον στο σημερινό και τον αυριανό ανταγωνιστικό κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: