18.10.05

Η βασική αναπτυξιακή επιλογή


Η δήλωση Αλογοσκούφη με αφορμή την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008 προσδιορίζει με σαφήνεια τη βασική αναπτυξιακή επιλογή της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

"Στόχος μας είναι στα επόμενα χρόνια η ελληνική οικονομία να γίνει πιο εξωστρεφής, πιο δυναμική, πιο ανταγωνιστική, προκειμένου να δημιουργούνται καλύτερες θέσεις εργασίας και να μπορούμε να ανταγωνιστούμε μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον, το οποίο δυσκολεύει με πολλές χώρες σήμερα - και στην Ασία αλλά και στην γειτονιά μας - να έχουν πολύ υψηλή ανταγωνιστικότητα.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με όρους κόστους
εργασίας.

Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να στηριχτεί στους κλάδους, στους
οποίους έχουμε συγκριτικά αποτελέσματα: στις υπηρεσίες, σε κλάδους υψηλής
τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας.

Αυτοί είναι και οι στόχοι του προγράμματος, να προετοιμάσουμε τη χώρα μας για τα χρόνια που έρχονται, ώστε να υπάρχει διαρκώς αυξανόμενη ευημερία για όλους του Έλληνες".


Σε πείσμα όσων εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις θεωρίες του "ελάχιστου κόστους" και της "φθηνής εργασίας" ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών υπεραμύνεται της ανάγκης η ελληνική οικονομία και οι δρώντες φορείς της να επενδύσουν με αντιλήψεις μακροπρόθεσμης εμβέλειας σε τομείς που παρουσιάζουν (ακόμη) συγκριτικά πλεονεκτήματα τουλάχιστον στο επίπεδο του περιφερειακού ανταγωνισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: