31.10.05

Το νέο τοπίο στην αγορά ενέργειας


Η κατάθεση από το υπουργείο Ανάπτυξης δύο νομοσχεδίων προς ψήφιση στη Βουλή (ν/σ για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και για την εισαγωγή των βιοκαυσίμων) αλλά και ο προγραμματισμός για τη κατάθεση και τρίτου νομοσχεδίου μέσα στις επόμενες ημέρες (ν/σ για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας)αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την ολοκλήρωση μιας σειράς πρωτοβουλιών νομοθετικού αλλά όχι μόνο χαρακτήρα που διαμορφώνουν συνθήκες για την ανάληψη και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και αναπτυξιακών προγραμμάτων μεγάλης πνοής στην εγχώρια αγορά ενέργειας.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των πρωτοβουλιών του υπουργείου Ανάπτυξης επί υπουργίας Δημ. Σιούφα είναι η απελευθέρωση των επιμέρους αγορών με την ενσωμάτωση σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών που παρέμεναν επί χρόνια στα συρτάρια και κυρίως με τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας των αγορών με τρόπο που να διασφαλίζει την ισονομία των επιχειρηματικών φορέων και να ενισχύει τον ανταγωνισμό προς όφελος της αγοράς, της οικονομίας και των χρηστών/καταναλωτών.

Οι πρωτοβουλίες αυτές σε συνδυασμό με την πρόσφατο γεγονός της υπογραφής της Συνθήκης για τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας ΝΑ Ευρώπης και την επικείμενη υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας με την Ιταλία για την στήριξη της κατασκευής του υποθαλάσσιου ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου δημιουργούν όντως ένα νέο τοπίο στην ενέργεια και μάλιστα ένα νέο τοπίο με όρους αγοράς.

Έτσι, η εκτίμηση του υπουργείου Ανάπτυξης ότι "η χώρα μας στο σταυροδρόμι των μεγάλων διεθνών ενεργειακών δρόμων ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και πετρελαίου αποκτά ένα πλαίσιο ελκυστικό για την προσέλκυση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας με στόχο τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής της θέσης" είναι πέρα για πέρα ρεαλιστική και αποδίδει τη δυναμική της ίδιας της πραγματικότητας.

1 σχόλιο:

Joe Powel είπε...

Scott McClellan Gets Apology from the 'Other' John Roberts
Sometimes the badgering gets pretty brutal at the daily White House briefings. Possibly reporters quietly apologize to Press Secretary Scott McClellan .
Find out how to buy and sell anything, like things related to instant road repair on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like instant road repair!