30.10.05

Τα κομμάτια του puzzle...
Κι όμως η κυβέρνηση Καραμανλή έχει όλη τη δύναμη με το μέρος της να θέσει εκείνη την ατζέντα. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της στον οικονομικό τομέα (π.χ νέος νόμος για τις ΣΔΙΤ ή το υπό προώθηση σχέδιο νόμου για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των ΔΕΚΟ αλλά και το φιλόδοξο ως προς τους στόχους του πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για το 2006) σε συνδυασμό με τον ολοκληρωμένο τρόπο με τον οποίο καθορίζονται συγκεκριμένες δράσεις ευρέος φάσματος με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τη Ψηφιακή Στρατηγική έδειξαν ότι όχι μόνον συγκέντρωσαν την αποδοχή των άμεσα ενδιαφερομένων -δηλαδή των εκπροσώπων της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας- αλλά είναι και ικανές να κινητοποιήσουν παραγωγικές δυνάμεις και κεφάλαια και να εγγράψουν σοβαρές υποθήκες για άμεσα υλοποιήσιμες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Με λίγα λόγια, πρόκειται για πρωτοβουλίες που όχι μόνον αλλάζουν το κλίμα και μεταφέρουν τή δημόσια συζήτηση στα ουσιώδη διακυβεύματα της εποχής αλλά διαμορφώνουν και τις προϋποθέσεις για αλυσιδωτές επενδυτικές εκρήξεις σε τμήματα της οικονομίας και της αγοράς όπου η απεμπλοκή ή η μειωμένη συμμετοχή του Δημοσίου θεωρείται πλέον ως μονόδρομος με πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα.

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται αυτήν την περίοδο και άλλες πρωτοβουλίες όπως εκείνες του υπουργείου Ανάπτυξης για την αγορά ενέργειας (π.χ Ενεργειακή Κοινότητα ΝΑ Ευρώπης, ρυθμιστικό πλαίσιο με όρους προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε επιμέρους τομείς της αγοράς κ.λπ).

Όλα αυτά αποτελούν μικρά ή μεγαλύτερα κομμάτια ενός πάζλ που σταθερά αλλά βασανιστικά ως προς τους ρυθμούς του αρχίζει να σχηματίζεται σχετικά με την οικονομική/αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης στο εσωτερικό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης η οποία ολοένα και περισσότερο καθίσταται στρατηγικός χώρος για τα ελληνικά συμφέροντα.

Το πάζλ, λοιπόν, αρχίζει να σχηματίζεται ολοένα και πιό καθαρά όσο περισσότερο εντείνονται οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Αλλά, σε αυτή την προοπτική χρειάζεται να μην παραλείπεται μια προϋπόθεση: Η ένταση και η διεύρυνση της ατζέντας των πρωτοβουλιών στο εσωτερικό θα χρειασθεί την γενναία στήριξη μιας εκστρατείας πολιτικοποίησης του πλαισίου των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων απο το σύνολο της κυβέρνησης, ενώ η διεκδίκηση του νέου στρατηγικού ρόλου της Ελλάδας μέσω της οικονομικής/επιχειρηματικής διπλωματίας στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης θα χρειασθεί την σταθερή απόφαση για τη συστηματική και δίχως εξαιρέσεις καταπολέμηση της πολιτικάντικης ρητορικής απο συγκεκριμένους κύκλους που δεν μπορούν και δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι τα δόγματα του ανάδελφου Έθνους και της αδικημένης Ψωροκώσταινας ανήκουν στο παρελθόν.

1 σχόλιο:

Jerry Simpson είπε...

Get Real Only Worth $263,640.18?
Posted by Stowe Boyd Guido van Nispen alerted me to this cool Technorati applet cool Technorati applet, that calculates the value of your blog: Inspired by Tristan Louis's research into the value of each link ...
Find out how to buy and sell anything, like things related to arkansas highway construction on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like arkansas highway construction!