3.11.05

Άνθρακες ο θησαυρός


H ευρωβουλευτής του Πασόκ κα Κατερίνα Μπατζελή έσπευσε , κατά το συνήθη τρόπο, να υποβάλλει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των πολυθρύλητων τιτλοποιήσεων προσδοκώντας να λάβει απάντηση που θα έφθανε για να σηκωθεί και πάλι ψηλά το μπαϊράκι της αντιπολιτευτικής αντεπίθεσης. Αλλά, οι «import-export» επιδόσεις του μέλους της ευρωβουλευτικής ομάδας του Πασόκ ήταν μάλλον κάτω του μετρίου καθώς η Επιτροπή προτίμησε να μιλήσει για τη διαδικασία και απέφυγε να χρησιμοποιηθεί η απάντηση της ως πρώτη ύλη προς συνθετική επεξεργασία για τροφοδότηση της ενδοκομματικής κατανάλωσης.Με άλλα λόγια, άνθρακες ο θησαυρός!!!

Η απάντηση της Επιτροπής στην ερώτηση της κας Μπατζελή έχει ως εξής;


Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν την πρόθεση να τιτλοποιήσουν απαιτήσεις, ιδίως σε σχέση με ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές.
Από λογιστική άποψη, η Eurostat βρίσκεται σήμερα σε επαφή με τις ελληνικές στατιστικές αρχές σχετικά με τη διεκπεραίωση της πράξης αυτής. Ενώ οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη παράσχει γενική περιγραφή της πρόθεσής τους, η Eurostat δεν έχει ακόμη λάβει πλήρη τεκμηρίωση.

Σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες, ο αντίκτυπος των τιτλοποιήσεων στο δημόσιο έλλειμμα εξαρτάται πρωτίστως από τη μεταφορά των κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα. Προκειμένου η τιτλοποίηση να θεωρηθεί ως μηχανισμός μείωσης του ελλείμματος, το δημόσιο πρέπει να έχει μεταφέρει τους περισσότερους κινδύνους και τα οφέλη στον ιδιωτικό τομέα• διαφορετικά, η τιτλοποίηση θεωρείται ως δανεισμός.

Η αξιολόγηση όλων των σχετικών στοιχείων (πιθανή αντικατάσταση στοιχείων του ενεργητικού, εγγυήσεις, ύπαρξη προθεσμιακής τιμής αγοράς, διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού κτλ) για κάθε ιδιαίτερη συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον μετά από προσεκτική ανάλυση του συμβολαίου.

Γενικότερα, η Eurostat προτίθεται να διασαφηνίσει, το συντομότερο και για όλα τα κράτη μέλη, τους κανόνες για τις τιτλοποιήσεις στο εγχειρίδιο ESA 95 σχετικά με το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Και τούτο επειδή έχουν προσφάτως ανακύψει προβλήματα ερμηνείας των εν ισχύι κανόνων, ιδίως όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων και τη μεταφορά από το δημόσιο των κινδύνων και των ωφελειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: