26.11.05

Οι μικρές "Κίνες", οι μικρές "Ινδίες"...


Κι όμως, η Σλοβενία (μια απο τα 10 νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) εμφανίζεται πλουσιότερη της Πορτογαλίας, της πιό "πτωχής" απο τις παλαιές χώρες. Την ίδια στιγμή που οι ρυθμοί ανάπτυξης στις Βαλτικές Χώρες "τρέχουν" σταθερά γύρω στο 8 % το χρόνο, ενώ στις μετα-κομμουνιστικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ευρώπης σχεδόν όλοι οι οικονομικοί δείκτες προδίδουν μια αλματώδη άνοδο της ευημερίας που διαχέεται σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.

Οι διαπιστώσεις αυτές (αντλήθηκαν απο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ως προς την προσέγγιση και αποκαλυπτικό λόγω στοιχείων άρθρο του περιοδικού Economist) κάθε άλλο παρά προβληματισμό μπορεί να προκαλέσουν σε όλους όσοι διαχειρίζονται με τον ένα ή άλλο τρόπο τις τύχες τόσο των πιό ευάλωτων στον ανταγωνισμό οικονομιών της παλαιάς Ευρώπης (και η ελληνική οικονομία είναι μια απο εκείνες) όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα.

Κι ο προβληματισμός αυτός δεν θα πιάσει τόπο εάν δεν μετουσιωθεί σε πρωτοβουλίες, προγράμματα και δράσεις για την ανάδειξη όλων εκείνων των στοιχείων μιάς νέας ανταγωνιστικότητας που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στις αγορές της γνώσης και της καινοτομίας. Διαφορετικά, οι μι΄κρές "Κίνες" και οι μικρές "Ινδίες" που δημιουργούνται στα πέραν των παλαιών συνόρων εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ικανές να προκαλέσουν πολλαπλές ανισορροπίες στο έστω και δίχως... Σύνταγμα ευρωπαϊκό οικοδόμημα με έδρα τις Βρυξέλλες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: