29.11.05

Το 51 %...


To εύρος και η έκταση του δημόσιου -ή του ευρύτερου δημόσιου- τομέα θα ορίζεται (επιτέλους) με αξιολογικά κριτήρια αγοράς. Το προωθούμενο στην Βουλή νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ προβλέπει ότι η διάκριση των εταιρειών σε εκείνες που ανήκουν στο Δημόσιο και εκείνες που δεν ανήκουν θα γίνεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, η ύπαρξη ή μη του 51 % επί των μετοχών θα καθορίζει και την ταυτότητα τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακόμη περισσότερο, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΔΕΚΟ προβλέπει, αν δεν ενθαρρύνει κιόλα, την αναγκαία και απαραίτητη κινητικότητα με ένα διαρκές, ανοιχτό στις επιταγές και τις προκλήσεις των καιρών, "καθεστώς μετάβασης". Δηλαδή, όταν απωλεσθεί το 51% για το Δημόσιο οι εταιρείες αλλάζουν αυτομάτως ταυτότητα. Το αυτόματο αυτό καθεστώς μετάβασης όπως όλοι μπορούν να κατανοήσουν δίχως περιττές φιλολογίες επιπτέπει μια και μοναδική κατεύθυνση, την έξοδο στον ιδιωτικό τομέα...

Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις των υπουργών - ιδιαίτερα του κ. Δημ. Σιούφα- για την "σμίκρυνση" του κράτους δεν είναι καθόλου τυχαία.

Βεβαίως, και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο κατάλογος με τις ΔΕΚΟ (εισηγμένες και μη εισηγμένες) όπου το δημόσιο κρατά το 51 % των μετοχών τους παραμένει ... μακρύς!!! Ελπίζουμε όχι για διατήρηση κεκτημένων αλλά για αξιοποίηση ευκαιριών και δυνατοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: