22.11.05

Oι αποκρατικοποιήσεις και το μοντέλο... ΟΣΕ!!!


Εν τέλει η επιμονή του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης να διαμορφώσει και να προωθήσει το νομοσχέδιο για το πλαίσιο εξυγίανσης της λειτουργίας των ΔΕΚΟ παρά τις «διαδικαστικές» και όχι μόνον αντιρρήσεις συναδέλφων του φαίνεται ότι δικαιώνεται εκ των πραγμάτων. Τα στοιχεία της εξέλιξης των μεγεθών - ελλείμματα, δανεισμός, χρέη – στις περισσότερες από τις εκτός Χρηματιστηρίου Αξιών (μη εισηγμένες) ΔΕΚΟ είναι αποκαλυπτικά πέραν πάσης οικονομοτεχνικής αμφιβολίας και ανεξαρτήτως των κατά καιρούς προβαλλομένων ιδεολογημάτων περί «κοινωνικού» ρόλου (με αυτά και με εκείνα οι ζημιές του ΟΣΕ το 2006 εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 670 εκατομμύρια ευρώ περίπου...).

Στη σχετική ενότητα του Προϋπολογισμού για το 2006 επισημαίνονται σε γενικές γραμμές τα μέτρα και οι δράσεις που προνοεί και προβλέπει προς εφαρμογή το προωθούμενο νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ. Από αυτές χρειάζεται να συγκρατήσουμε στη μνήμη μας τις παρακάτω δεσμεύσεις / στόχους:

α) Την συμβατότητα των αυξήσεων των μισθών με την γενικότερη οικονομική πολιτική,
β) Τον περιορισμό των προσλήψεων μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό,
γ) Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των πλεοναζόντων χρηματικών διαθεσίμων,
δ) Την ενίσχυση των ιδίων πόρων των επιχειρήσεων με σκοπό τον περιορισμό των κρατικών ενισχύσεων,
ε) Την προώθηση των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη, τη χρήση τεχνογνωσίας και μεθόδων του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων κ.α

Από την επιμελή ανάγνωση των στοιχείων και των δεδομένων κυρίως στους σχετικούς πίνακες των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών προκύπτει και το εξής ενδιαφέρον συμπέρασμα: To Δημόσιο διαθέτει (ακόμη) στη φαρέτρα του αρκετά όπλα δηλαδή περιουσιακά στοιχεία – ακίνητα και μετοχές εισηγμένων εταιρειών- προς γενικότερη αξιοποίηση. ‘Έτσι, ο στόχος για έσοδα της τάξης των 1,6 δις. Ευρώ να φαντάζει εντός του 2006 ως υπερβολικά μετριοπαθής αν και η κυβέρνηση επιμένει ότι εγκαταλείποντας συνειδητά την ταμειακή λογική του παρελθόντος δίνει «ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη της αξίας των εταιρειών του Δημοσίου, πριν τη διενέργεια της αποκρατικοποίησης», προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να επιτευχθεί «καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα και αποκλείονται πωλήσεις υπό καθεστώς πίεσης».

Πάντως, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για το 2006 είναι και εκτεταμένο και φιλόδοξο καθώς εντάσσει ένας εύρος δραστηριοτήτων που εκτιμάται ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας.

Το πρόγραμμα του 2006 προβλέπει τα εξής:
α) Την αναδιάρθρωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, την ανάδειξη της αξίας του και την εισαγωγή του στο Χ.Α. ( η εισαγωγή των μετοχών , με βάση δημοσιογραφικές πληροφορίες , θα γίνει τον Μάϊο του 2006).

β) Την αξιοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση έχει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιοποίησης των ακόλουθων τουριστικών και επιχειρηματικών μονάδων: Μαρίνα Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Καζίνο Κέρκυρας, Γκολφ Αφάντου Ρόδου, Αλυκών Αναβύσσου καθώς και των Ξενία Βυτίνας, Λιμένα Θάσου, Σκιάθου και Τσαγκαράδας,

γ) Την ίδρυση από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και την εισαγωγή της στο Χ.Α με τη διάθεση τουλάχιστον 25% των μετοχών της,

δ) Την εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών στο Χ.Α.Α.

ε) Την διερεύνηση της προσφορότερης μεθόδου αξιοποίησης της συμμετοχής του Δημοσίου σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις.

Επίσης, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων αναμένεται να ενισχυθεί ιδιαίτερα από την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (ολυμπιακά ακίνητα, τουριστικά ακίνητα, ακίνητα λιμένων κ.λπ.) μέσω συμπράξεων με ιδιώτες, στο πλαίσιο ενός ευέλικτου και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, εκτιμάται ότι θα μεταβάλλει δραστικά το πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων στη χώρα μας, κινητοποιώντας τα διεθνή και ελληνικά κεφάλαια και προσδίδοντας έτσι νέα ώθηση στην οικονομία.

Τέλος, ας μην ξεχνάμε και το χαρτοφυλάκιο της «εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσης» ΔΕΚΑ Α.Ε με μικρά και μεγαλύτερα διαμαντάκια…

Δεν υπάρχουν σχόλια: