19.11.05

Οι εικόνες της Άλλης Ελλάδας


Η Ελλάδα της έρευνας και της ανάπτυξης, η Ελλάδα της καινοτομίας, η Ελλάδα της δημιουργικής εργασίας δεν έχει θέση στο δελτίο των 8…
Αντίθετα,η Ελλάδα της μιζέριας και της καθυστέρησης -και μαζί της και οι εικόνες που παράγει ή «κατασκευάζει»- διατηρεί ακόμη, σε πείσμα των καιρών, όχι μόνο μια αναμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία, αλλά συνεχίζει, λόγω της κυρίαρχης αντίληψης των τηλε-φωστήρων να αποστρέφεται, να λοιδωρεί και να πολεμά οποιαδήποτε κίνηση, πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση που ξεφεύγει ή υπερβαίνει το τέλμα και είναι ικανή να διαμορφώσει τους όρους για μια διαφορετική εικόνα που τροφοδοτείται από το… μέλλον και ανατρέπει τα στερεότυπα της πραγματικότητας σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής.

Με βάση αυτήν την αντίληψη των τηλε-φωστήρων δεν θα μπορούσε ποτέ να βρει μια θέση στο δελτίο των 8 η είδηση-γεγονός της λειτουργίας της πρωτότυπης μονάδας παραγωγής υδρογόνου από αιολική ενέργεια στο αιολικό πάρκο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- ΚΑΠΕ στην Κερατέα Αττικής (τα εγκαίνια της οποίας έγιναν από το υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα).

Κι όμως σε πείσμα των θεματοφυλάκων της λεγόμενης ερευνητικής δημοσιογραφίας (η μετεξέλιξη της δημοσιογραφίας των τηλε-παραθύρων) η άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα της καινοτομίας και της δημιουργικής εργασίας είναι παρούσα και διεκδικεί δικαίως να προβάλλει τις δικές της εικόνες.

Η εικόνα της μονάδας στην Κερατέα της Αττικής είναι μια από τις παραγωγικές εικόνες που παράγει καθημερινά η άλλη Ελλάδα και τροφοδοτεί και ενισχύει το απόθεμα της ανταγωνιστικότητας της. Και αυτό για τους παρακάτω λόγους:

α) Πρόκειται για την πρώτη ερευνητική μονάδα αυτής της κλίμακας στην Ευρώπη ( Αν οι τεχνικές λεπτομέρειες έχουν το νόημα τους στη συγκεκριμένη περίπτωση τότε χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι η μονάδα αποτελείται από μονάδα ηλεκτρόλυσης των 25 kW, με δυνατότητα παραγωγής έως 5 κυβικά υδρογόνου την ώρα. Το υδρογόνο θα αποθηκεύεται σε καινοτόμες δεξαμενές υδριδίου του μετάλλου και στη συνέχεια θα συμπιέζεται και θα εμφιαλώνεται. Η μονάδα θα τροφοδοτείται από ανεμογεννήτρια των 500kW, ενώ το παραγόμενο υδρογόνο θα διοχετεύεται στην υπάρχουσα αγορά υδρογόνου και μελλοντικά σε κυψέλες καυσίμου ή σε οχήματα υδρογόνου.
β) Η μονάδα υλοποιήθηκε στo πλαίσιο ερευνητικού έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν το ΚΑΠΕ, που εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, και η εταιρεία Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ.
γ ) Το υδρογόνο προβλέπεται ότι στο μέλλον θα υποκαταστήσει τα υγρά και αέρια καύσιμα στη θέρμανση και τις μεταφορές, λόγω των σοβαρών πλεονεκτημάτων που εμφανίζει. Το υδρογόνο όταν παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συμβάλλει όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην απεξάρτηση μιας χώρας από εισαγόμενα καύσιμα.
δ) H ελληνική αυτή πρωτοπορία στην έρευνα για την ενεργειακή προοπτική του υδρογόνου προσφέρει μία αξιόλογη εναλλακτική πρόταση για την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος των μη-διασυνδεδεμένων νησιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: