25.12.05

Απο το Κράτος "Κωπηλάτης" στο Κράτος "Πλοηγός"


Aπό το Κράτος "κωπηλάτης" στο ώριμο αίτημα της παρουσίας και δράσης ενός Κράτους "πλοηγού" φαίνεται ότι ο δρόμος είναι και μακρύς και δύσβατος ακόμη κι αν το αίτημα αυτό έχει τη πλήρη υποστήριξη της σημερινής κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Η πρόσφατη μελέτη της Αlpha Bank (Οικονομικό Δελτίο, τεύχος 96, Δεκέμβριος 2005) λόγω της συγκροτημένης λογικής των επιχειρημάτων υπέρ της μετεξέλιξης και του επαναπροσδιορισμού του ρόλου του Κράτους αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και απολύτως χρήσιμη παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο το όλο ζήτημα τροφοδοτώντας την απαραίτητη και αναγκαία αντιπαράθεση των ιδεών σε ένα περιβάλλον που δυστυχώς αποθεώνει την απο-ιδεολογικοποίηση των οικονομικών επιλογών.

Ως συνηγορία στα όσα εύστοχα παρατηρεί και προβάλλει η συγκεκριμένη μελέτη παρατίθεται ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό απόσπασμα απο το πρώτο μέρος της που επιγράφεται " Η επανίδρυση του κράτους: Ποιός φοβάται τον ανταγωνισμό;":

Για τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου του κράτους, πρέπει να γίνει
σαφής διάκριση των επιτελικών αρµοδιοτήτων-δραστηριοτήτων
του κράτους «πλοηγού», από τις δραστηριότητες
προσφοράς συγκεκριµένων υπηρεσιών του κράτους «κωπηλάτη».

Το κράτος «πλοηγός» διαµορφώνει τη στρατηγική
και σχεδιάζει τις πολιτικές για την εφαρµογή
αυτής της στρατηγικής σε όλους τους τοµείς µε
στόχο τη µεγιστοποίηση της οικονοµικής ευηµερίας
σε ένα καθεστώς κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης.

Το κράτος «κωπηλάτης» συµµετέχει το
ίδιο στην προσφορά συγκεκριµένων υπηρεσιών
στους πολίτες µε διάφορες οργανωτικές δοµές,
στις περισσότερες περιπτώσεις σε µονοπωλιακή
βάση.

Κύριο χαρακτηριστικό του δηµόσιου τοµέα
στην Ελλάδα είναι ότι η ανωτέρω διάκριση
αρµοδιοτήτων-δραστηριοτήτων είναι
ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Το κράτος παραδοσιακά λειτουργεί
ταυτόχρονα ως «πλοηγός» και
ως «κωπηλάτης», συνθέτοντας
ένα εξαιρετικά σύνθετο
(τεράστιο σε
όγκο) µόρφωµα,
που αντί να απλοποιείται
µε την πάροδο του χρόνου
φαίνεται να παραµένει περίπλοκο
υπό την επίδραση αλλεπάλληλων
νοµοθετικών ρυθµίσεων,
ταξικών συµφερόντων και
κοµµατικών επιδιώξεων,
επιβάλλοντας δυσανάλογο κόστος
για την Ελληνική οικονοµία και κοινωνία


Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύονται δύο επίσης εξαιρετικά θέματα για την εκπαίδευση και την ανεργία που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση της επανίδρυσης και του επαναπροσανατολισμού του ρόλου του Κράτους. Οι τίτλοι των θεμάτων και μόνο είναι ενδεικτικοί των ιδεών και των επιχειρημάτων που προβάλλουν και προωθούν. "Η έλλειψη ανταγωνισμού στην Εκπαίδευση: Προς τι η προστασία;", ο τίτλος του πρώτου και "Η προστασία της απασχόλησης: Ο δρόμος προς την ανεργία είναι στρωμένος με καλές προθέσεις", ο τίτλος του δεύτερου θέματος.

Υ.Γ: Δύο λόγια για την έκδοση του "Οικονομικού Δελτίου" της Alpha Bank είναι απολύτως απαραίτητα -μια ελάχιστη ηθική επιβράβευση για την συνεισφορά του στο δημόσιο διάλογο και την αντιπαράθεση των ιδεών. 'Οπως αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της τριμηνιαίας έκδοσης: Tο "Oικονοµικό ∆ελτίο", πέραν του πληροφοριακού χαρακτήρος του, αποβλέπει στη συµβολή της Alpha Bank σε επίκαιρους οικονοµικούς προβληµατισµούς. Tα κείµενά του συντάσσονται κατά κανόνα από τα στελέχη
της ∆ιευθύνσεως Oικονοµικών Mελετών της Tραπέζης
.Την συνολική ευθύνη της έκδοσης έχει ο κ. Μιχάλης Ε. Μασουράκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: