25.12.05

Τα προαπαιτούμενα του "μικρού και ευέλικτου" σχήματος...


Οι ιδέες που αναπτύσσει ο υπουργός Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλος στη συνέντευξη του στην "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία" (24-25 Δεκεμβρίου 2005, σελ.8), με τον ένα ή άλλο τρόπο αφορούν το κρίσιμο ζήτημα της δομής και λειτουργίας της νέας Διακύβερνησης.

Για παράδειγμα, η αντίληψη και η νοοτροπία ως προς τον ρόλο και το εύρος της ευθύνης των κυβερνητικών στελεχών (υπουργοί, υφυπουργοί) τόσο σε ζητήματα που έχουν σχέση με τη συνολική και ολοκληρωμένη διαχείριση του τομέα αρμοδιότητας τους, όσο και με ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση και συμβολή του υφιστάμενου υπηρεσιακού μηχανισμού ενδεχομένως να αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιτυχή εφαρμογή ενός διαφορετικού μοντέλου κυβερνητικού σχήματος ("μικρή και ευέλικτη" κυβέρνηση).

Με άλλα λόγια, η περίφημη ιδέα για τον επιτελικό ρόλο των υπουργείων (τα μικρά στρατηγεία όπως είχε αναφερθεί και παλαιότερα...) δεν μπορεί να προχωρήσει εαν δεν αλλάξει τόσο η αντίληψη όσο και η νοοτροπία των πολιτικών στελεχών που καλούνται να ηγηθούν των υπουργείων.

Υ.Γ:Έξυπνη ατάκα, έξυπνη απάντηση στο ερώτημα για το αν η κυβέρνηση Καραμανλή ακολουθεί πολιτική Θάτσερ. "Περισσότερο μου θυμίζει πολιτική Μπλέρ", απάντησε ο κ. Ρουσόπουλος. Η έξυπνη ατάκα του υπουργού Εικρατείας αποτελεί και μια καλή ευκαιρία για να ξανα- διαβαστεί με νέους όρους το αφιέρωμα για τα "Μαθήματα Εξουσίας απο τη διακυβέρνηση Μπλέρ" στο τεύχος 3 του περιοδικού "Επίκεντρα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: