25.1.06

Θετική αξιολόγηση


Θετική ήταν η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.

Απο το site της "Καθημερινής":

Σύμφωνα με την Επιτροπή τα ισχυρά σημεία του ελληνικού Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων είναι η μεγάλη διασύνδεση μεταξύ των προτεραιοτήτων του προγράμματος και των σημερινών και μελλοντικών κοινοτικών χρηματοδοτήσεων αλλά και η συστηματική ενσωμάτωση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού σε όλες τις επιμέρους πολιτικές. Παράλληλα, η Επιτροπή εκτιμά ότι τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για την υλοποίηση των στόχων της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης είναι:


-Η δημοσιονομική σταθεροποίηση μέσα από την προώθηση περισσότερων μέτρων μόνιμου χαρακτήρα.


-Να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που αφορούν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, θα αποτελούν τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής με τη συμμετοχή των δημοσίων και ιδιωτικών εταίρων.


-Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.


-Η ενίσχυση των μέτρων που αφορούν την αγορά εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: