6.6.06

ΣΔΙΤ υπεράνω προσδοκιών


Ουκ ολίγοι –και μέσα στην κυβέρνηση- είχαν, σκόπιμα ή μη, αμφισβητήσει την ουσία αλλά και τη δυναμική των Συμπράξεων. Κι όμως σε ένα χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών από την εφαρμογή του νέου πλαισίου τα μέχρις στιγμής αποτελέσματα-αποδοχή και ανταπόκριση από φορείς του δημοσίου, αριθμός αιτήσεων και εύρος ως προς τα προγράμματα έργων και υπηρεσιών- φαίνεται να υπερβαίνουν τις αρχικές προσδοκίες και να διαμορφώνουν τους όρους για μια θεαματική συνέχεια σε όλα τα δυνατά επίπεδα.

Από την όλη διαδικασία μέχρις στιγμής αναδεικνύονται τα εξής ενδιαφέροντα από κάθε άποψη ποιοτικά στοιχεία. Ένα από αυτά, ο τρόπος που αρχίζουν να εργάζονται οι φορείς του δημοσίου –είτε πρόκειται για τις κεντρικές ή επιτελικές υπηρεσίες υπουργείων, είτε πρόκειται για τις διοικήσεις και τα στελέχη εποπτευόμενων οργανισμών και εταιρειών εξειδικευμένου αντικειμένου δραστηριότητας που ανήκουν κατ΄αποκλειστικότητα στο δημόσιο- για την παραγωγή έξυπνων προγραμμάτων παραγωγής έργων ή παροχής υπηρεσιών.

Ο τρόπος αυτός συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή απο την άποψη του ορθολογισμού και της στόχευσης αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, στην ενίσχυση και περαιτέρω ενδυνάμωση της επενδυτικής και αναπτυξιακής ροπής σε τοπικό κυρίως επίπεδο, στη τόνωση της αγοράς και της απασχόλησης και τέλος, στην αναβάθμιση υποδομών και την ποιοτική βελτίωση και διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών με μετρήσιμο οικονομικό και κοινωνικό αντίκρυσμα.

Στην κατεύθυνση αυτή ο λόγος του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ.Γ. Αλογοσκούφη δίνει πέραν όλων των άλλων και την πολιτική διάσταση του όλου εγχειρήματος:

Προχωρούμε στην υλοποίηση υποδομών και στη παροχή υπηρεσιών, που με τις σημερινές συνθήκες θα ήταν αδύνατο να γίνει με οποιαδήποτε άλλο τρόπο. Έτσι, επιταχύνουμε τη δημιουργία των υποδομών, επιταχύνουμε και βελτιώνουμε τη ποιότητα της παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών και παράλληλα βεβαίως τονώνεται και η οικονομική δραστηριότητα μέσα από τις Συμπράξεις του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα. Ήδη, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες ωρίμανσης νέων έργων, τα οποία θα γίνουν με συμπράξεις, και μόλις αυτές ολοκληρωθούν θα έχουμε και άλλες αποφάσεις υπαγωγής στις Συμπράξεις


Υ.Γ: Το εύρος της αποδοχής αλλά και των πεδίων εφαρμογής των ΣΔΙΤ αναδεικνύεται από τις τελευταίες αποφάσεις της αρμόδιας Διϋπουργικής Επιτροπής.

Υ.Γ1: Ένα διαδικτυακό σημείο αναφοράς για τις ΣΔΙΤ (www.sdit.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια: