7.6.06

Το "εργαλείο" της διαβούλευσης


Η ευρύτατη χρήση του "εργαλείου" της δημόσιας διαβούλευσης αποδεικνύεται εν τέλει ότι είναι μια σταθερή και προπαντός ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Μια επιλογή η οποία αφενός μεν διαμορφώνει νέους όρους στην ίδια τη γεωγραφία της αγοράς, αφετέρου δε αποτελεί ένα καταλυτικό γεγονός που κινητοποιεί σε διαφορετική πλέον βάση σε σχέση με το άμεσο παρελθόν κεφάλαια και επενδυτές και συγκροτεί εξ αντικειμένου συμμαχίες εντός του πεδίου της ανταγωνιστικής αγοράς (Προς αποφυγή παρεξηγήσεων ο όρος περί της συγκρότησης συμμαχιών δεν αναφέρεται σε συγκυριακές ή μη κοινοπραξίες επιχειρηματικών συμφερόντων για την διεκδίκηση ενός ή άλλου έργου κ.λπ αλλά σε συμμαχίες ευρύτερων και διαφορετικών μεταξύ τους επιχειρηματικών συμφερόντων με σκοπό τον συντονισμό δράσης πέρα απο τα στενά επιχειρηματικά συμφέροντα και προσδοκίες για την προώθηση αποκλειστικά και μόνο γενικών στόχων -όπως για παράδειγμα η συμμαχία για ανάπτυξη-διάδοση ευρυζωνικών υπηρεσιών, για την περαιτέρω ανάπτυξη-διάθεση ψηφιακών υπηρεσιών σε ευρύτερες ομάδες πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο).

Κι αυτό ακριβώς γιατί η χρήση του εργαλείου της δημόσιας διαβούλευσης, πέραν όλων των άλλων, αναδεικνύει και κατοχυρώνει τον αναγκαίο και απαραίτητο επιτελικό χαρακτήρα μιας κεντρικής δημόσιας υπηρεσίας όπως η Ειδ.Γρ. για την ΚτΠ.

Τα τελευταία παραδείγματα τόσο για την διαβούλευση για την επιλογή αναδόχου διαχειριστή για το υπό συγκρότηση Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών , το λεγόμενο Digital Leap Venture Capital Fund, όσο και για τα Δίκτυα Οπτικών Ινών σε αρκετούς δήμους της περιφέρειας κ.λπ είναι απολύτως χαρακτηριστικά και αποτελούν θετικά παραδείγματα αναφοράς για την ορθή συμπεριφορά του δημοσίου και των υπηρεσιών του σε σχέση με διαγωνισμούς και προμήθειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: