7.6.06

ΣΔΙΤ και "κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις"


Ο δημόσιος διάλογος για τις "κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις" -ως μέρος ή απόρροια της ενσωμάτωσης/ένταξης της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην γενικότερη επιχειρηματική δράση- αρχίζει και στην χώρα μας να αναπτύσσεται και να ενισχύεται έτι περαιτέρω αναδεικνύοντας όψεις μιας επιχειρηματικής ηθικής που δεν ταίριαζε μέχρι πρότινος στην Ελλάδα των εργολάβων, των διαμεσολαβητών και των συντεχνιών...

Ο διάλογος αυτός ίσως πολύ γρήγορα να αφορά και την αξιολόγηση/αποτίμηση των συμπεριφορών του ίδιου του Δημοσίου και των φορέων του. Η ευκαιρία -που επ΄ουδενί δεν πρέπει να χαθεί- θα δοθεί λόγω της ανάπτυξης της αγοράς των ΣΔΙΤ. Ένα γόνιμο και ευνοϊκό πεδίο για την ανάπτυξη τόσο του διαλόγου όσο και των "κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων".

Δεν υπάρχουν σχόλια: