7.6.06

Οι δημοσκοπήσεις και το Πρόσωπο/Ηγέτης.


Ένα στοιχείο που αξίζει να επισημανθεί απο την πρόσφατη σοδειά των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων της κοινής γνώμης είναι το εξής: Η πολλαπλά προστιθέμενη αξία του Προσώπου/Ηγέτη της μιας ή της άλλης παράταξης- πάνω και πέρα απο τις συλλογικές θετικές ή αρνητικές αξιολογήσεις και αποτιμήσεις της ίδιας της παράταξης και των μηχανισμών της. Η ολοένα και περισσότερο ενισχυόμενη προστιθέμενη αξία του Προσώπου/Ηγέτη στις πολιτικές εξελίξεις διαμορφώνει τους όρους διεύρυνσης της αυτονομίας του σε σχέση με την παράταξη της οποίας ηγείται, άρα και των μελλοντικών επιλογών του σε όλα τα δυνατά επίπεδα.

Τόσο η ενίσχυση της προστθέμενη αξίας, όσο και η διεύρυνση της αυτονομίας δεν οδηγεί-όπως συνέβαινε σε προηγούμενες δεκαετίες- σε επικράτηση νεοκαισαρικών μοντέλων αρχηγισμού. Αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν επιτρέπει ή και διευκολύνει την ψηλάφηση έστω της δυνατότητας μετατροπής/μετεξέλιξης των παραδοσιακών κομματικών σχηματισμών και παρατάξεων με ευθύνη και εποπτεία του Προσώπου/Ηγέτη σε "ευέλικτες" εκλογικές λίστες με νέα ποιοτικά στοιχεία.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προαπαιτούμενο της "ευέλικτης" εκλογικής λίστας το συγκροτημένο, τεκμηριωμένο, απολύτως στοχευμένο ως προς τις προτεραιότητες και προπαντός λιτό κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο αποκλειστικά και μόνο αυτό θα αποτελεί τη βάση της πολιτικής ενότητας της ευρείας συμμαχίας των πολιτών που θα στρατευθεί με την επιλογή της ψήφου της στην προώθηση του κυβερνητικού έργου και στην εκπλήρωση της εντολής στο Πρόσωπο/Ηγέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: