17.7.06

Το στοίχημα της "δημοσιογραφίας των πολιτών"


Η αφορμή για αυτό το post ήταν ένα άλλο post. Ένα post στο newsblog της Guardian με τον ερεθιστικό τίτλο "Whither citizen journalism?" .

Το συγκεκριμένο post επιτυγχάνει να ενσωματώσει με επάρκεια και αξιολογημένο τρόπο αρκετά από τα βασικά συμπεράσματα της διεθνούς συνάντησης που έγινε στην Νότια Κορέα –με πρωτοβουλία και ευθύνη της OhmyNews , της πρώτης στον κόσμο διεθνούς online newspaper που έχει ως μότο τη φράση "Every Citizen is a Reporter».

Το Forum συγκέντρωσε bloggers και εκπροσώπους της «δημοσιογραφίας των πολιτών» από τα 4 σημεία του ορίζοντα.

Αν αφήσει κανείς κατά μέρος τις ultra αισιόδοξες προβλέψεις και εκτιμήσεις σειράς εκπροσώπων της "δημοσιογραφίας των πολιτών" για το "τέλος" των παραδοσιακών media θα είναι σε θέση να ανακαλύψει αρκετές ρεαλιστικές προσεγγίσεις στο όλο ζήτημα, προσεγγίσεις που αναδεικνύουν ένα και μόνο στοιχείο: Κατά πόσο μπορούν να διαμορφωθούν σχέσεις και δεσμοί εμπιστοσύνης ανάμεσα στους "πολίτες της δημοσιογραφίας" και το/τα "ακροατήριο/α" τους. Ένα στοίχημα σε καθημερινή βάση που απαιτεί και προτρέπει σε "άμεση εξόφληση" προσδωκιών ή και διαψεύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: