30.10.06

Το power game της ενέργειας...


Το πολιτικό-διπλωματικό power game στο χρυσοφόρο ενεργειακό πεδίο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, δίχως να διαφαίνεται στον ορίζοντα η παραμικρή δυνατότητα σύγκλισης των αντιτιθεμένων συμφερόντων των ενδιαφερομένων και των εμπλεκόμενων μερών.

Το power game τροφοδοτείται: α) από την επιμονή Putin για πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας καθώς και για προνομιακές μονοπωλιακού τύπου σχέσεις με Ευρωπαίους εταίρους ως προς την διείσδυση των ρωσικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, β) από την αδυναμία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω πολλαπλών αντιτιθέμενων συμφερόντων να καθορίσουν και να ακολουθήσουν ενιαία και σταθερή γραμμή αντιμετώπισης της επιμονής Putin, γ) από τις σαφείς και προδιαγεγραμμένες αντιδράσεις της αμερικανικής πλευράς στα σχέδια Putin για περαιτέρω ενεργειακή εξάρτηση της Δύσης και τέλος, από πλήθος αυτονομημένων διακρατικών επιχειρηματικών συμφερόντων που καθορίζουν διαφορετικές προτεραιότητες στην δράση τους και κυρίως, έχουν την δύναμη να διαμορφώνουν διαφορετική ατζέντα σε σχέση με τις χώρες καταγωγής τους.

Για την καλύτερη κατανόηση αυτού του πάζλ που συνθέτει το power game των ημερών μας καταγράφονται μια σειρά παραπομπών σε διαφορετικές πηγές (άρθρα, αναλύσεις, μελέτες κ.α).

-Η ανησυχία των Βρυξελλών και τη δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον για τις πρόσφατες επιλογές της Μόσχας καταγράφει αναλυτικό άρθρο που φιλοξενείται στο site της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
-Οι θέσεις των Αμερικανών σε σχέση με τις πρωτοβουλίες Ευρωπαίων ηγετών και την πρόσφατη γερμανο-ρωσική συμφωνία μέσα από την συνέντευξη του Matthew Bryza (US deputy assistant secretary of state for the Caucasus and southern Europe) στην εφημερίδα Financial Times Deutschland.
-Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διά στόματος του Επιτρόπου Piebalgs υπεύθυνου για τα Ενεργειακά και προερχόμενο από την Λεττονία.
-Μια συλλογική εργασία στελεχών της διεθνούς φίρμας χρηματοοικονομικών συμβουλών και αναλύσεων McKinsey σχετικά με τις σχέσεις Ευρωπαίων και Ρώσων στα ζητήματα της ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: