17.3.07

Η Ε.Ε, η ΝΑ Ευρώπη και ο αγωγός Β-Α


Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διά του αρμοδίου Επιτρόπου για την Ενέργεια Andris Piebalgs, χαιρέτισε την υπογραφή τριμερούς διακρατικής συμφωνίας ( Ρωσία, Ελλάδα και Βουλγαρία) για την κατασκευή του αγωγού Βurgas-Αλεξ/πολης. Στη δήλωση του Επιτρόπου εκείνο που διακρίνει κανείς και χρειάζεται να επισημανθεί είναι η βαρύτητα των δύο στοιχείων: α) Η νέα υποδομή (αγωγός μεταφοράς πετρελαίου με τις συνεπαγόμενες δικτυώσεις) χαρακτηρίζεται ως σημαντικό βήμα για τη αντιμετώπιση της αυξημένης πίεσης για θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου μέσω Βοσπόρου και Δαρδανελίων και κυρίως ως ασφαλέστερη διέξοδος σε αυτή τη πίεση και β) ο αγωγός υιοθετείται από την Ένωση καθώς σε πρώτο επίπεδο έχει τύχει της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως έργο πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα INOGATE που προσδιορίζει τις στρατηγικές διαδρομές για τους υδρογονάνθρακες.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι η Ένωση στηρίζει τις πρωτοβουλίες των δύο κρατών-μελών της καθώς εκείνες δεν «ξεφεύγουν» από το γενικής αποδοχής πλαίσιο που διαμορφώνεται ως προς την συνολική αντιμετώπιση του ενεργειακού ζητήματος- τουλάχιστον όπως προκύπτει μέσα από τα κείμενα των συμπερασμάτων της πρόσφατης εαρινής σύγκλισης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άλλωστε, και οι 2 εταίροι στον κρίσιμο τομέα της ΝΑ Ευρώπης δεν φαίνονται πρόθυμοι να ακολουθήσουν μια αυστηρά μονοσήμαντη πολιτική ως προς τους ενεργειακούς τροφοδότες των αγωγών που διέρχονται ή θα διέλθουν μελλοντικά από τα εδάφη της επικράτειας τους αλλά σκοπεύουν να ενισχύσουν τόσο τις πολυμερείς περιφερειακές συνεργασίες όσο και να ενθαρρύνουν την διαφοροποίηση των πηγών τροφοδότησης των νέων αγωγών και των διασυνδέσεων τους στο άμεσο μέλλον.

Με άλλα λόγια, η υπογραφή της συμφωνίας ήταν μόνο η αρχή -τον λόγο έχουν πλέον οι δυναμικές πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[Το αφιέρωμα της επιθεώρησης The bridge (τ.3, 11/2006) παρέχει αρκετή τροφή για σκέψη, προβληματισμό και ...δράσεις].

Δεν υπάρχουν σχόλια: