6.11.07

Οι εθναρχικοί στροβιλισμοί του κ. Ανθίμου και της σεπτής ακολουθίας Αυτού


Μια ψύχραιμη πολιτική συμπεριφορά –λόγω συγκυρίας- θα ήταν να αγνοήσεις τις φωνές τύπου Άνθιμου
Η σκόπιμη αγνόηση, όμως, μπορεί να οδηγεί στη καταλλαγή των παθών (χαρακτηριστική επιδίωξη των απανταχού πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών) αλλά δεν απαντά με αποτελεσματικό τρόπο στο κρίσιμο μείζον ζήτημα που θέτουν έτσι κι αλλιώς οι εκπρόσωποι της τοπικής εξουσίας (κάθε μορφής) της Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα αυτό δεν είναι άλλο από την διεκδίκηση μεριδίου ως προς την άσκηση της πολιτικής της χώρας αναφορικά με τις διεθνείς σχέσεις της.
Ο κ. Άνθιμος και η σεπτή ακολουθία του με λογικές αυτοδικίας που παραπέμπουν στους κάθε λογής Μαυρομιχαλαίους απαιτούν –Ελέω Θεού (;)- να υποκαταστήσουν την νομιμότητα και τη συνταγματική τάξη.
Ο Παναγιότατος ( Παναγιότατος μόνον εντός των νομίμων ορίων της εκκλησιαστικής επαρχίας στην οποία είναι Επίσκοπος) ζηλώσας ένα φαντασιακής έμπνευσης εθναρχικό ρόλο έχει βάλει πλώρη και για το … Μοναστήρι!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: