2.6.05

Μεταρρυθμίσεις με οδηγό τα συμφέροντα των πολιτών

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της προώθησης ώριμων μεταρρυθμίσεων στο θεσμικό τοπίο, αλλά και την εσωτερική λειτουργία κρίσιμων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας, που ελέγχονται με τον ένα ή άλλο τρόπο από το κράτος ή φορείς του δημοσίου, θα έχουν προϋποθέσεις επιτυχίας, δηλαδή άμεσα και απτά αποτελέσματα στο αναπτυξιακό στοίχημα αυτής της χώρας, αν γίνει δυνατόν να επιτευχθεί η άμεση και ουσιαστική διασύνδεση τους με την υπεράσπιση των συμφερόντων της μεγάλης πλειοψηφίας των καταναλωτών - χρηστών των υπηρεσιών αυτών των επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση των φορολογούμενων πολιτών.

Προς αυτήν την κατεύθυνση ας αξιολογηθεί το περιεχόμενο και η σημασία των σημερινών δηλώσεων του Πρωθυπουργού για το όλο ζήτημα.

O κ. Καραμανλής, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής:

"Θέλουμε να κάνουμε τις αλλαγές με τη συναίνεση των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος. Όμως, όπου δεν θα υπάρξει αυτή η συναίνεση, εμείς οφείλουμε να προχωρήσουμε. Με σύνεση, με μετριοπάθεια, με κοινωνική ευαισθησία. Αλλά και με τον ρεαλισμό, την τόλμη και την αποφασιστικότητα που απαιτεί η νέα εποχή.

Οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται για τους λίγους, αλλά για τους πολλούς. Είναι προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Γίνονται για να ωφεληθούν οι φορολογούμενοι πολίτες. Γίνονται για το καλό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ασφαλιστικό των τραπεζών - ιδιαίτερα εκείνων που ελέγχονται από το δημόσιο τομέα - οι οποίες οφείλουν να γίνουν ανταγωνιστικές προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.

Θέλουμε, επαναλαμβάνω, τον διάλογο. Δεν μπορούμε όμως και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε κι άλλο χρόνο. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε πως χρειάζονται αλλαγές και τις αποφάσεις να τις αναβάλλουμε συνεχώς. Δεν μπορεί να φορτώνουμε βάρη στις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων.

Οι αλλαγές που κάνουμε δεν κατευθύνονται από δόγματα και ιδεοληψίες. Είναι οι αλλαγές που υποδεικνύει η πραγματικότητα γύρω μας. Αλλαγές που υπαγορεύει η λογική, ο κοινός νους. Αλλαγές ρεαλιστικές, που δεν εντάσσονται στη σύγκρουση ιδεολογιών, αλλά στην αντιπαράθεση ανάμεσα στο χθες και το μέλλον του τόπου. Ανάμεσα στο τέλμα και στο ξεπέρασμα της κρίσης. Ανάμεσα στα οργανωμένα συμφέροντα των λίγων και τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου".

Δεν υπάρχουν σχόλια: