7.12.05

Τα περιφερειακά ΤΕΙ και οι τοπικές κοινωνίες.


Αν διαβάσει κανείς με τη δέουσα προσοχή τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο μιας πρόσφατης ημερίδας που διοργάνωσε το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και αφορούν τις προοπτικές και το μέλλον των περιφερειακών ΤΕΙ το πρώτο και βασικό στοιχείο που θα διακρίνει είναι η παντελής έλλειψη αναφοράς στη «μεγάλη εικόνα» της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πραγματικότητας της κοινωνίας/αγοράς της γνώσης. Έστω κι αν καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια αποκαθήλωσης της «ξύλινης γλώσσας» ως προς την διατύπωση των εκπαιδευτικών αιτημάτων, η όλη θεματολογία περί «υλικοτεχνικής υποδομής» παραμένει αμετακίνητη στις κρατικιστικές λογικές των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης.

Μια πρώτη ενδεικτική σταχυολόγηση των αιτημάτων-προτάσεων αποδίδει τα εξής: Το βασικό αίτημα παραμένει η άνευ όρων και προϋποθέσεων αύξηση των κονδυλίων προς τα ΤΕΙ δίχως να απασχολεί κανένα από τους εμπλεκόμενους φορείς το τελικό αποτέλεσμα που παράγει η λειτουργία τους τόσο στο επίπεδο της περιφερειακής αγοράς όσο και γενικότερα στην αγορά της γνώσης. Τα τεκμήρια της αξιολόγησης του έργου αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απουσιάζουν και κανείς εκ των ενδιαφερόμενων και αιτούντων την αύξηση των κονδυλίων δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει από μηδενική βάση το όλο ζήτημα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την αποτίμηση των «αποσκευών» των αποφοίτων στο επίπεδο της αγοράς, τόσο στο γενικό επίπεδο (απόφοιτοι περιφερειακών ΤΕΙ), όσο και σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας (απόφοιτοι συγκεκριμένων ειδικοτήτων που στεγάζονται σε αυτά τα περιφερειακά ΤΕΙ).

Ανάμεσα στις προτάσεις των φορέων που συμμετείχαν στην ημερίδα της Κοζάνης διακρίνεται και μία πρόταση που δεν απευθύνεται στο υπουργείο Παιδείας αλλά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αν και με γενικό τρόπο διατυπωμένη η πρόταση φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που ελάχιστα έχει διερευνηθεί και πολύ περισσότερο βρίσκεται εκτός ατζέντας τόσο για τους τοπικούς άρχοντες όσο και για τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Με άλλα λόγια, εκείνο το οποίο έχει νόημα να διατυπωθεί και στην συνέχεια να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτατου δημόσιου διαλόγου είναι η σχέση των περιφερειακών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις τοπικές κοινωνίες, μια σχέση ενταγμένη σε δυναμικό πλαίσιο, πέρα και έξω από τις γνωστές κρατικιστικές λογικές, που θα δημιουργεί πολλαπλασιαστικές συνέργειες σε όλα τα επίπεδα οικονομικής και κοινωνικής λειτουργίας και δράσης και θα διαμορφώνει το απαραίτητο και αναγκαίο απόθεμα αποδοχής και εμπιστοσύνης σε ένα κοινή αναπτυξιακή πορεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: