9.12.05

Ο Αλβέρτος και η ΚΑΠ.


Το μέλλον της χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) παραμένει πάντα στο επικέντρο της αντιπαράθεσης για τις κατευθύνσεις του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη φορά μαζί με το ύψος της χρηματοδότησης της ΚΑΠ τίθεται και το ζήτημα της διαφοροποίησης των κατανομών της έτσι ώστε οι επιδοτήσεις να κατευθύνονται προς εκείνους και τις δραστηριότητες τους που πραγματικά έχουν ανάγκη στήριξης στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δισαμορφώνει η παγκοσμιότητα.

Το 42 % περίπου του Προϋπολογισμού της Ε.Ε (γύρω στα 40 δισ. ευρώ οδεύει χρόνο με το χρόνο) προς τον αγροτικό τομέα ο οποίος ως ποσοστό του συνολικού ενεργού εργατικού δυναμικού της Ένωσης δεν ξεπερνά το 2 %. Σύμφωνα με στοιχεία (σχετικό άρθρο στο περιοδικό The Economist είναι εξόχως διαφωτιστικό)το 80 % του συνολικού ποσού που διατίθεται χρόνο με το χρόνο για τις ανάγκες της ΚΑΠ καταλήγει να ενισχύει τα εισοδήματα του 20 % του συνόλου των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός της ΚΑΠ κατ΄ουσία ενισχύει τα εισοδήματα των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των μεγάλων ιδιοκτητών γής. Πιό συγκεκριμένα, στη Γαλλία τη μερίδα του λέοντος των επιδοτήσεων διεκδικούν σχεδόν μόνιμα μια ομάδα 30 περίπου μεγαλογεοκτημόνων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο Μονεγάσκος πρίγκιψ Αλβέρτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: