22.12.05

ΜΜΕ, επιχειρηματικότητα και δημόσιο συμφέρον.


H πρεμιέρα του δημόσιου διαλόγου που οργάνωσε το υπουργείο Επικρατείας με οικοδεσπότη και βασικό εισηγητή τον υπουργό κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο, πέραν όλων των πρωτότυπων και καινοτομικών στοιχείων που την συνόδευαν (π.χ ανοικτή δημόσια διαβούλευση για την νομοθετική πρωτοβουλία, οργανωμένος διάλογος και δυνατότητα παρεμβάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και κάθε ενεργό, συνειδητοποιημένο πολίτη, παράλληλη λειτουργία ειδικού site με δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης της διαδικασίας κ.λπ), ανέδειξε με σαφή –πιο σαφής δεν γίνεται…- και καθαρό τρόπο τις κεντρικές προτεραιότητες αλλά και βασικούς τους στόχους της ώριμης και απόλυτα καλοζυγισμένης κυβερνητικής πρωτοβουλίας.

Η κυβέρνηση, όπως τόνισε ο κ. Ρουσόπουλος, είναι αποφασισμένη να νομοθετήσει και για τα δύο κρίσιμα –κρίσιμα και για την ποιότητα και για την εμβάθυνση της Δημοκρατίας- ζητήματα, εκείνα της συγκέντρωσης στην αγορά των ΜΜΕ και της αδειοδότησης των ηλεκτρονικών ΜΜΕ (τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας, τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί) εντός του 2006, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να εξασφαλίσει οδεύοντας προς την Βουλή τη μέγιστη δυνατή συναίνεση τόσο σε επίπεδο κοινωνικών φορέων όσο και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Στην εισήγηση του ο κ. Ρουσόπουλος μέσα από 6 σημεία ανέδειξε και προσδιόρισε τον στόχο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας:

α) η διασφάλιση της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης,
β) η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και διαφάνειας στο χώρο των ΜΜΕ,
γ) η νομιμότητα της λειτουργίας τους
δ) ο σεβασμός και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς τους, η δημιουργία δηλαδή ευρωπαϊκού επιπέδου επιχειρήσεων,
ε) η προσέλκυση και η διασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών μέσων για την εύρωστη λειτουργία τους, ενόψει ιδίως των προκλήσεων που εισάγει η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, και, πάνω απ’ όλα,
στ) η αναβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου του προγράμματος των επιχειρήσεων ΜΜΕ.


Από την εισήγηση του υπουργού Επικρατείας είναι χρήσιμο για τη συνέχεια και την εξέλιξη της όλης διαδικασίας του ανοιχτού, δημόσιου διάλογου να κρατηθούν ως δεδομένα προς αξιοποίηση τα εξής στοιχεία:

α) Οι διεκδικούμενες «συχνότητες» αποτελούν εθνικό αγαθό. "Οι επιχειρηματίες των ΜΜΕ πρέπει να κατανοήσουν ότι οι συχνότητες αποτελούν εθνικό αγαθό, η χρήση των οποίων προϋποθέτει την τεχνική, ποιοτική και χρηματοοικονομική ικανότητα του χρήστη. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας συντελεί στην κερδοφορία των εν λόγω επιχειρήσεων. Η Πολιτεία θα πρέπει να παρέχει τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και οι επιχειρηματίες των ΜΜΕ θα πρέπει, από την πλευρά τους, να καταβάλουν στην Πολιτεία το αντισταθμιστικό όφελος από τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Στο
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί η διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών".


β) Η χορήγηση αδειών μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες συνδέεται και προϋποθέτει οικονομικό αντάλλαγμα. "Οι υποψήφιες επιχειρήσεις ΜΜΕ θα πρέπει να καταβάλλουν εφάπαξ οικονομικό αντάλλαγμα για τη χορήγηση άδειας με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής, το ποσό του οποίου θα είναι αντίστοιχο του προβλεπομένου ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος σε συνάρτηση με το χρόνο διάρκειας της άδειας".

γ) Προβεβλημένο και διακριτό είναι πλέον το κριτήριο της οικονομικής βιωσιμότητας των επενδύσεων στα ΜΜΕ σε σχέση με την διαδικασία της αδειοδότησης. "Για την αξιολόγηση (…) μπορεί να ληφθεί υπόψη η φερεγγυότητα και η οικονομοτεχνική εκτίμηση των επενδυτικών προτάσεων και της βιωσιμότητας της επένδυσης, με βάση διεθνώς παραδεδεγμένους οικονομικούς δείκτες. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται η επιχειρηματική τους εμπειρία, η κλίμακα και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, η φερεγγυότητα και η οικονομική τους επιφάνεια, καθώς και ο δυναμισμός και επιτυχία των μετόχων που ελέγχουν την πλειοψηφία των συμφερόντων της. Επίσης, αξιολογείται η δυνατότητα εξασφάλισης και διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης του υποψηφίου και συγκεκριμένα για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης. Τέλος, μπορεί να αξιολογηθεί η πληρότητα και η επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδιασμού των υποψηφίων, ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης, η οργάνωσή τους, καθώς και οι προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης και κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης ΜΜΕ".

Με λίγα λόγια, εκείνο που αναδεικνύεται με πολύ σαφή και καθαρό τρόπο μέσα από την οργανωμένη διαδικασία της διαβούλευσης για το νέο θεσμικό περιβάλλον των ΜΜΕ είναι μια απλή αλήθεια: H επιχειρηματικότητα, σε ένα πεδίο διασφάλισης του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, οφείλει με τις επιλογές, τις εκδηλώσεις και τις συμπεριφορές της να εναρμονίζεται με δυναμικό τρόπο με τις συνταγματικές επιταγές και τις γενικότερες παραδεδεγμένες αρχές του δημοσίου συμφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: