29.12.05

Η συνδικαλιστική πυκνότητα του "ευρύστενου" δημόσιου τομέα


Ευτυχώς για την εγχώρια συνδικαλιστική αριστοκρατία που υπάρχει και ο “ευρύστενος…” δημόσιος τομέας !!! Χάρις σε αυτόν – και ως προς την έκταση της επικράτειας του και ως προς τις ειδικές προνομιακές εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων- διατηρείται σε κάποια ανεκτά συγκρίσιμα επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων που είναι μέλη των συνδικάτων και εκφράζονται ως προς τις διεκδικήσεις τους μέσω αυτών.

Μια πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)που δημοσιεύεται στο τεύχος 122/ Νοέμβριος 2005 του περιοδικού “Ενημέρωση” ( τίτλος “Το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα”, συγγραφέας Γιάννης Κουζής) παρουσιάζει ενδιαφέροντα και εξόχως αποκαλυπτικά στοιχεία.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη, “στον ιδιωτικό τομέα, το ποσοστό συνδικαλισμού δεν φαίνεται να υπερβαίνει το 15%, ενώ αντίθετα στον δημόσιο τομέα παρατηρείται σε ορισμένους χώρους και ποσοστό της τάξης του 90% (π.χ. δημόσιες τράπεζες και επιχειρήσεις)”.

Επιπλέον, όπως υπολογίζεται “ ο δημόσιος τομέας καλύπτει το 55% του συνόλου των συνδικαλισμένων” και πιο συγκεκριμένα, “οι δημόσιοι υπάλληλοι παρουσιάζουν ποσοστό συνδικαλισμού της τάξης του 51% ενώ το συνολικό ποσοστό του δημόσιου (στενού και ευρύτερου) υπολογίζεται στο 60%”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: