27.2.06

Ο δρόμος προς την ανεργία και οι καλές προθέσεις...


Για σήμερα το βράδυ έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί στη Βουλή η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση με θέμα την ανεργία των νέων και τις πολιτικές που εφαρμόζονται ή προτείνεται να εφαρμοσθούν για την αντιμετώπιση της.

Με αφορμή αυτή τη συζήτηση αποτελεί χρήσιμο υλικό προς ενημέρωση και προβληματισμό μια πρόσφατα μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank ( δημοσιεύθηκε υπό τον τίτλο "Η προστασία της απασχόλησης: ο δρόμος προς την ανεργία είναι στρωμένος με καλές προθέσεις" στη τριμηνιαία έκδοση Οικονομικό Δελτίο, τεύχος 96, Δεκέμβριος 2005 που κυκλοφορεί με ευθύνη της συγκεκριμένης διεύθυνσης της Αlpha).

Η μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της στις δυσκαμψίες που παρουσιάζει η αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στην έλλειψη ευελιξίας που επιδεινώνει έτι περαιτέρω το ήδη κρίσιμο για την κοινωνική συνοχή πρόβλημα.

Η βασική επισήμανση της μελέτης είναι ότι "η έλλειψη ευελιξίας των αγορών εργασίας οφείλεται στην αυστηρή προστατευτική-παρεµβατική εργατική νοµοθεσία", ενώ οι συντάκτες της μελέτης παίρνουν θέση και για το περίφημο –λαϊκιστικής προέλευσης- ιδεολόγημα περί «ασφάλειας της απασχόλησης».

Το παρακάτω απόσπασμα της μελέτης αναφέρεται ακριβώς σε αυτό:

Ένα άλλο θέµα που εγείρεται σχετίζεται µε το γεγονός
ότι όσο πιο φιλελεύθερο γίνεται το σύστηµα των προσλήψεων–απολύσεων,
τόσο µειώνεται το αίσθηµα της "ασφάλειας στην απασχόληση"
των εργαζοµένων. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτό
το αίσθηµα ασφάλειας στο προστατευτικό σύστηµα είναι
µάλλον παραπλανητικό.

Κατ’ αρχήν, αφορά µόνο αυτούς που έχουν εργασία
στο ∆ηµόσιο και σε µεγάλες και δυναµικές επιχειρήσεις.
Οι άνεργοι στο σηµερινό σύστηµα επιβαρύνονται από το
αίσθηµα ότι αν δεν έχουν ήδη απασχόληση
"η πιθανότητα να βρουν εργασία είναι ελάχιστη",
αφού οι προσλήψεις από τις επιχειρήσεις και από το
∆ηµόσιο είναι ελάχιστες.

Επίσης, η αβεβαιότητα πολλών χιλιάδων εργαζοµένων
που απασχολούνται σε κλάδους που αντιµετωπίζουν
έντονο ανταγωνισµό από το εξωτερικό είναι πολύ µεγάλη.
Όχι µόνο δεν αισθάνονται "ασφάλεια απασχόλησης",
αλλά ξέρουν ότι αν η επιχείρηση στην
οποία εργάζονται δεν καταφέρει να επιβιώσει
τότε θα έχουν µεγάλη
δυσκολία να εξασφαλίσουν νέα εργασία.

Εποµένως, "ασφάλεια απασχόλησης" στη σύγχρονη οικονοµία
έχουν µόνο εκείνοι οι εργαζόµενοι των οποίων οι δυνατότητες
απασχόλησης συνδυάζονται µε την επιθυµία αποδοτικής
απασχόλησης στις θέσεις εργασίας τις οποίες επιθυµούν να
καλύψουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: