11.9.06

Η πρόκληση μιας συμφωνίας της Eυρ.Ενωσης με την Κίνα


Τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας συμφωνίας ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά και καταγράφει μια πρόσφατη μελέτη του CER που συμπυκνώνει τα συμπεράσματα του μέχρι τώρα συστηματικού και διεξοδικού διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων αρκετών αξιόλογων think tanks και από τις δύο πλευρές της προκλητικής αυτής σχέσης. Ως συνοδευτικό αυτής της μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά γεννά ιδέες για τα επόμενα στάδια της διαπραγμάτευσης προτείνεται η εργασία της Katinka Barysch και των συνεργατών της στο CER, Charles Grant και Mark Leonard που φέρει τον τίτλο "EMBRACING THE DRAGON. The EU’s partnership with China" και εκδόθηκε τον Μάιο του 2005.

Δεν υπάρχουν σχόλια: