2.1.07

2007-27

Ο ερχομός του 2007 έφερε και την αύξηση του αριθμού των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 27.

Το γεγονός αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας καθώς οι δύο νέοι εταίροι είναι από τη γειτονιά μας. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία σχεδόν 17 χρόνια μετά την πτώση του Τείχους και την εκκίνηση μιας δύσκολης μεταβατικής πορείας –από το ολοκληρωτικό καθεστώς με την μονοκρατορία του Κ.Κ στη κοινοβουλευτική δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς- είναι πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών τους οι οποίοι αποδέχθηκαν εθελοντικά τη ενσωμάτωση στους ευρωατλαντικούς θεσμούς.

Παρά τις διακυμάνσεις που θα έχει η διαδικασία ουσιαστικής ένταξης αυτών των χωρών η Ελλάδα λόγω και της τεχνογνωσίας της θα έχει μόνο να αποκομίσει κέρδη αρκεί από εδώ και πέρα να συμπεριφερθεί ως ίσος προς ίσους, δηλαδή ως εταίρος που επιδιώκει το γενικότερο καλό της περιοχής.

Κι αυτό γιατί οι εκκρεμότητες παραμένουν στη γειτονιά μας και αναμένουν την επίλυση τους με τη πρωτοβουλία και της Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: