7.1.07

Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά και "Τρίτος Τομέας".

Ο «τρίτος τομέας», δηλαδή ο τομέας της οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται από φορείς πέραν του κράτους και της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και επικεντρώνει τη προσοχή του σε δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με το «κοινωνικό έργο», είτε σε τοπικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο, φαίνεται ότι αρχίζει να υιοθετείται και από την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά.

Η πρωτοβουλία του David Cameron να μιλήσει σε εκδήλωση του National Council for Voluntary Organisations για το ρόλο του «τρίτου τομέα» αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη ότι η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά δεν πρόκειται τώρα αλλά και περισσότερο στο άμεσο μέλλον να δεχθεί να «εκχωρεί» άνευ όρων «ευαισθησίες» και «συμπεριφορές» που ξεπηδούν από όλο το φάσμα της ανάπτυξης μιας νέας στη μορφή και στο περιεχόμενο κοινωνίας των πολιτών.

Η αποδοχή του ρόλου του "τρίτου τομέα" της οικονομίας έχει άμεση σχέση με την ενίσχυση της θέσης αλλά και της επιρροής των εθελοντικών οργανώσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αλλά και με την ανίληψη που φέρνουν μαζί τους οι ΜΚΟ - οι πραγματικές ΜΚΟ και όχι οι ΜΚΟ των συνδικαλιστών του χώρου όπως τους ζήσαμε και τους ζούμε στην Ελλάδα.

[Μια πρώτη αρχική σκέψη για τα ελληνικά πράγματα:θα ήταν χρήσιμη η προώθηση ορισμένων προγραμμάτων ΣΔΙΤ σε τοπικό επίπεδο οργανωμένων και σχεδιασμένων απο φορείς του "τρίτου τομέα", ιδιαίτερα στους τομείς της "πράσινης ενέργειας" και ευρύτερα του περιβάλλοντος, της διαχείρισης προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού].

Δεν υπάρχουν σχόλια: