18.3.07

Κυρία, ετών 50.


Κυρία, ετών 50. Μια κυρία, «ώριμος έφηβος» ή με πρόωρα συμπτώματα γήρανσης; Τι από τα δύο μπορεί να διεκδικήσει για το ιωβηλαίο της η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κυρίαρχη συμπεριφορά – μια συμπεριφορά που συμπυκνώνει επιλογές και σηματοδοτεί προοπτικές; Δύσκολη απάντηση…

Οι επικεφαλής του Economist επέλεξαν να δώσουν τη δική τους απάντηση με το εξώφυλλο της τελευταίας έκδοσης του περιοδικού. Με τίτλο «Europe mid-life crisis» και τη μεσήλικα «παλαιών αρχών» να κοιτιέται στο καθρέφτη της… Το φλεγματικό χιούμορ των Άγγλων θα πείτε… Ίσως…

[Στο εισαγωγικό κείμενο του special report που υπογράφει ο John Peet –Fit at 50?- και φιλοξενείται στο περιοδικό Economist (17 Μαρτίου 2007) η «κρίση της μεσήλικας» αποκτά συνοδεία και … εξήγηση με την ανάδειξη 3 καίριων προβλημάτων: Η αδυναμία εναλλακτικών προτάσεων για τη προώθηση της «Συνταγματικής Συνθήκης», η έλλειψη οράματος για το μέλλον του «κοινού σπιτιού», οι πενιχρές οικονομικές επιδόσεις των τελευταίων ετών σε σχέση με τα επιτεύγματα του ανταγωνισμού].

Η απάντηση στο αρχικό ερώτημα - Μια κυρία, «ώριμος έφηβος» ή με πρόωρα συμπτώματα γήρανσης;- θα έχει άμεση σχέση με την αντιμετώπιση των τριών καίριων προβλημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: