10.7.07

Διεθνοποίηση και απεμπλοκή...


Διαβάζω στην «Καθημερινή» πως με «ξένα καύσιμα» ο δείκτης της υπό μετακόμιση Σοφοκλέους οδηγήθηκε σε επίπεδα ανώτερα των 5.000 μονάδων και επιπλέον αυτού ότι η μία στις δύο μετοχές του ΧΑ ανήκει σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.


Αν σε αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες στο Χρηματιστήριο – οι προερχόμενες από την ακένωτη δεξαμενή των πρώην ΔΕΚΟ- ανήκουν κατά πλειοψηφία πλέον στην ευρύτερη διεθνή επενδυτική κοινότητα ο κύκλος της διεθνοποίησης της ελληνικής αγοράς σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί.


Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απεμπλοκή του Δημοσίου από άμεσες συμμετοχές σε επιχειρήσεις που συνεχίζουν να διατηρούν εμβέλεια και διαμέτρημα στα ελληνικά οικονομικά και επιχειρηματικά πράγματα (Εθνική, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ κ.α) δίνει ένα περαιτέρω "πάτημα" για αισιοδοξία για τα επόμενα βήματα της αγοράς και κατ΄επέκταση για την οικονομία. Επιπλέον, η απεμπλοκή αυτή –όπως και στην τελευταία επιτυχημένη κίνηση για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο- γίνεται με όρους επωφελείς για το δημόσιο ή αν προτιμάτε ενισχύει τα ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα συμφέροντα της τσέπης των Ελλήνων πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: